FORVALTNINGSDATABASEN

Ingunn Westerheim

Denne siden viser opplysninger om Ingunn Westerheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingunn Westerheim
NSD id-nummer: 111497
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger Rådgivende organ 301 Jurist
2003 Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger Rådgivende organ Jurist
2004 Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger Rådgivende organ Jurist