FORVALTNINGSDATABASEN

Bjørn Reusch

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Reusch fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Reusch
NSD id-nummer: 11193
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 219 Konsulent 1970
1987 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 219 Konsulent 1970
1987 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 219 Konsulent 1970
1988 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 219 Konsulent 1970
1989 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1970
1990 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1970
1991 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1970
1992 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1970
1993 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1970
1994 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1970
1995 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1970
1996 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1970
1997 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1970