FORVALTNINGSDATABASEN

Brit Denstad

Denne siden viser opplysninger om Brit Denstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Brit Denstad
NSD id-nummer: 112127
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Granskningskommisjon vedrørende medisinsk forskning på mennesker uten deres samtykke 301 Spesialrådgiver
2002 Utvalg for Statens kongelige eiendommer Rådgivende organ Leder 301 Spesialrådgiver
2003 Granskningskommisjon vedrørende medisinsk forskning på mennesker uten deres samtykke Spesialrådgiver
2003 Utvalg for Statens kongelige eiendommer Rådgivende organ Leder Spesialrådgiver