FORVALTNINGSDATABASEN

Nina Frisak

Denne siden viser opplysninger om Nina Frisak fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nina Frisak
NSD id-nummer: 112442
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Leder 219 Regjeringsråd
2002 Utvalg for Statens kongelige eiendommer Rådgivende organ 219 Regjeringsråd
2003 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Leder Regjeringsråd
2003 Utvalg for Statens kongelige eiendommer Rådgivende organ Regjeringsråd
2004 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Leder Regjeringsråd
2005 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Leder 219 Regjeringsråd
2006 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Leder 219 Regjeringsråd
2007 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Leder 219 Regjeringsråd
2008 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Leder 219 Regjeringsråd