FORVALTNINGSDATABASEN

Asbjørn Haugsbø

Denne siden viser opplysninger om Asbjørn Haugsbø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Asbjørn Haugsbø
NSD id-nummer: 112770
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Zoonoserådet 220 Seniorrådgiver
2003 Zoonoserådet Seniorrådgiver
2004 Zoonoserådet Seniorrådgiver
2005 Zoonoserådet 220 Seniorrådgiver