Forvaltningsdatabasen

Zoonoserådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Zoonoserådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Zoonoserådet
Utvalgsnummer: 11151000
Opprettelsesår: 1997
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1997 Landbruksdepartementet 6 0 5 0
2002 Landbruksdepartementet 4 20000
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1997 Leder Gunnar Hagen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Arve Lystad 1 301 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Knut Flatlandsmo 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Roar Gudding 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Nina Krefting Aas 2 301 Overingeniør Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Petter Hopp 1 301 Forsker 1970
1997 Vanlig medlem Andreas Skulberg 1 301 Spesiallege Av departement 1970
2002 Stine Wohl Sem 219 Prosjektleder
2002 Gunnar Hagen 219 Avdelingsdirektør
2002 Yngvild Wasteson 220 Førsteamanuensis
2002 Asbjørn Haugsbø 220 Seniorrådgiver
2002 Ellen Mari Grande 228 Avdelingsdirektør
2002 Magne Yndestad 231 Professor
2002 Kåre Fossum 301 Professor
2002 Einar Heldal 301 Overlege
2002 Jorun Jarp 301 Overveterinær
2002 Nina Krefting Aas 301 Rådgiver
2002 Aage Tverdal 301 Forskningssjef
2002 Bjørn Alf Gondrosen 301 Rådgiver
2002 Knut Flatlandsmo 301 Rådgiver
2002 Leder Georg Kapperud 301 Forskningssjef
2002 Undis Scheslien 502 Kontorsjef
2002 Anne-Lise Bruu 602 Overlege
2002 Margrete Leite Flesjå 1102 Spesialveterinær
2002 Astrid Vea Mork 1551 Byveterinær
2002 Hallgeir Henrikstad
2003 Ellen Mari Grande Avdelingsdirektør
2003 Aage Tverdal Forskningssjef
2003 Knut Flatlandsmo Rådgiver
2003 Stine Wohl Sem Prosjektleder
2003 Jorun Jarp Overveterinær
2003 Bjørn Alf Gondrosen Rådgiver
2003 Magne Yndestad Professor
2003 Anne-Lise Bruu Overlege
2003 Astrid Vea Mork Byveterinær
2003 Nina Krefting Aas Rådgiver
2003 Hallgeir Henrikstad
2003 Leder Georg Kapperud Forskningssjef
2003 Margrete Leite Flesjå Spesialveterinær
2003 Einar Heldal Overlege
2003 Kåre Fossum Professor
2003 Asbjørn Haugsbø Seniorrådgiver
2003 Gunnar Hagen Avdelingsdirektør
2003 Yngvild Wasteson Førsteamanuensis
2003 Undis Scheslien Kontorsjef