FORVALTNINGSDATABASEN

Steinar Helgen

Denne siden viser opplysninger om Steinar Helgen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Steinar Helgen
NSD id-nummer: 112800
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan 301 Underdirektør
2002 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Underdirektør
2003 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Underdirektør
2004 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Underdirektør
2005 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Underdirektør
2006 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Underdirektør
2006 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Underdirektør
2007 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Underdirektør
2007 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Underdirektør
2008 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Underdirektør
2008 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Underdirektør
2009 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Underdirektør
2009 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Underdirektør
2010 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Underdirektør
2011 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Underdirektør
2012 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Underdirektør
2013 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Underdirektør