FORVALTNINGSDATABASEN

Kjell A. Kristiansen

Denne siden viser opplysninger om Kjell A. Kristiansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell A. Kristiansen
NSD id-nummer: 113374
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1870 Lege
2003 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Lege
2004 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Lege
2005 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1870 Lege
2006 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1870 Lege
2007 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1870 Lege
2008 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1870 Lege
2009 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1870 Lege
2010 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1870 Lege
2011 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1870 Lege
2012 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1870 Lege
2013 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1870 Lege