FORVALTNINGSDATABASEN

Bjørg Moen

Denne siden viser opplysninger om Bjørg Moen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørg Moen
NSD id-nummer: 113776
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Rådgiver
2003 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådgiver
2004 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådgiver
2005 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Rådgiver
2006 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Rådgiver
2007 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Rådgiver
2008 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Rådgiver
2009 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Rådgiver
2010 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Rådgiver