FORVALTNINGSDATABASEN

Eimund Nygaard

Denne siden viser opplysninger om Eimund Nygaard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eimund Nygaard
NSD id-nummer: 113983
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Enova SF Andre institusjoner Nestleder 1103 Konsernsjef
2003 Styret for Enova SF Andre institusjoner Nestleder Konsernsjef
2004 Styret for Enova SF Andre institusjoner Nestleder Konsernsjef
2006 Styret for Enova SF Andre institusjoner Nestleder 1103 Konsernsjef
2007 Styret for Enova SF Andre institusjoner Nestleder 1103 Konsernsjef
2008 Styret for Enova SF Andre institusjoner Nestleder 1103 Konsernsjef
2009 Styret for Enova SF Andre institusjoner Nestleder 1103 Konsernsjef
2010 Styret for Enova SF Andre institusjoner Nestleder 1103 Konsernsjef
2011 Styret for Enova SF Andre institusjoner Nestleder 1103 Konsernsjef
2012 Styret for Enova SF Andre institusjoner Nestleder 1103 Konsernsjef