FORVALTNINGSDATABASEN

Ellen B. Pedersen

Denne siden viser opplysninger om Ellen B. Pedersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen B. Pedersen
NSD id-nummer: 114137
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1868 Kommunelege
2003 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Kommunelege
2004 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Kommunelege
2005 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1868 Kommunelege
2006 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder 1868 Kommunelege
2007 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder 1868 Kommunelege
2008 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder 1868 Kommunelege
2009 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder 1868 Kommunelege
2010 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder 1868 Kommunelege
2011 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder 1868 Kommunelege
2012 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder 1868 Kommunelege
2013 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder 1868 Kommunelege