FORVALTNINGSDATABASEN

Tore Vestbakke

Denne siden viser opplysninger om Tore Vestbakke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Vestbakke
NSD id-nummer: 115108
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2003 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Advokat
2004 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Advokat
2005 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 1001 Advokat