FORVALTNINGSDATABASEN

Atle Johnsen

Denne siden viser opplysninger om Atle Johnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Atle Johnsen
NSD id-nummer: 11514
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1103 Høyskolelektor 1970 1970
1983 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1103 Høyskolelektor 1970
1984 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1103 Høyskolelektor 1970
1985 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Førsteamanuensis 1970
1986 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Førsteamanuensis 1970
1987 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Førsteamanuensi 1970
1988 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Førsteamanuensi 1970
1989 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Førsteamanuensi 1970
1990 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Førsteamanuensis 1970 1970
1990 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Førsteamanuensis 1970
1990 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Førsteamanuensis 1970
1991 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Førsteamanuensi 1970
1991 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Førsteamanuensi 1970
1992 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Førsteamanuensi 1970
1992 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Førsteamanuensi 1970
1993 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Førsteamanuensi 1970
1993 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Førsteamanuensi 1970
1994 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Førsteamanuensi 1970
1995 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Førsteamanuensi 1970