FORVALTNINGSDATABASEN

Per Ofstad

Denne siden viser opplysninger om Per Ofstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Ofstad
NSD id-nummer: 11677
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Av departement 301 Konsulent 1970 1970
1984 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Av departement 301 Konsulent 1970
1985 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970
1986 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970
1989 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1990 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1991 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1992 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1993 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byrisjef 1970