FORVALTNINGSDATABASEN

Kåre Kranøy

Denne siden viser opplysninger om Kåre Kranøy fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kåre Kranøy
NSD id-nummer: 11680
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1970
1985 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1970
1986 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1970