FORVALTNINGSDATABASEN

Anna Grøndal

Denne siden viser opplysninger om Anna Grøndal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anna Grøndal
NSD id-nummer: 11866
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Bevillingsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970 1970
1983 Bevillingsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970
1984 Bevillingsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970