Forvaltningsdatabasen

Bevillingsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bevillingsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bevillingsutvalget
Utvalgsnummer: 13041000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 16.02.1982 av Samferdselsdepartementet i henhold til Ot.prp.nr. 55 (1980-81) om lov om reisebyråer.
Mandat:
Å gi råd ved behandlingen av søknader om bevilling etter lov av12. juni 1981, nr. 72 om reisebyråer m.v.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Samferdselsdepartementet 3 3 11 0 Vedkommende departement
1983 Samferdselsdepartementet 3 3 8 16000 Vedkommende departement
1984 Samferdselsdepartementet 3 3 7 8894 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Leder Peter Lødrup 1 219 Professor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Anna Grøndal 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Per Bistrup 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Bjørn Walle 1 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Karin Arnesen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Anne Viig Poulsson 2 301 Cand.Jur. Av departement 1970 1970
1983 Leder Peter Lødrup 1 219 Professor Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Bistrup 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Bjørn Walle 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Anna Grøndal 2 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Anne Viig Poulsson 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Leder Peter Lødrup 1 219 Professor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jan Svendsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bjørn Walle 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Anna Grøndal 2 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Anne Viig Poulsson 2 301 Kontorsjef Av departement 1970