FORVALTNINGSDATABASEN

Jan Byfuglien

Denne siden viser opplysninger om Jan Byfuglien fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Byfuglien
NSD id-nummer: 11881
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Kartrådet Rådgivende organ Vanlig medlem 402 Førstekonsulent 1970 1970
1983 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem 402 Byråsjef 1970
1983 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 402 Byråsjef 1970
1984 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem 402 Byråsjef 1970
1984 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 402 Byråsjef 1970
1985 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 402 Byråsjef 1970
1985 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 402 Byråsjef 1970
1986 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 402 Byråsjef 1970
1987 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 402 Byråsjef 1970
1988 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 402 Byråsjef 1970 1970
1992 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 402 Rådgiver 1970 1970