FORVALTNINGSDATABASEN

Agnes Reiten

Denne siden viser opplysninger om Agnes Reiten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Agnes Reiten
NSD id-nummer: 11921
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Folketrygdfondet - 4. fondsstyre, Trondheim Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1503 Kokke 1970 1970
1983 Folketrygdfondet - 4. fondsstyre, Trondheim Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1503 Kokke 1970
1984 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1557 Husmor 1970
1984 Folketrygdfondet - 4. fondsstyre, Trondheim Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1557 Husmor 1970
1985 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1557 Stortingsrepresentant 1970
1985 Folketrygdfondet - 4. fondsstyre, Trondheim Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1557 Stortingsrepresentant 1970
1986 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1557 Husmor 1970
1986 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1557 Husmor 1970
1986 Folketrygdfondet - 4. fondsstyre, Trondheim Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1557 Husmor 1970
1987 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1557 Husmor 1970
1987 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1557 Husmor 1970
1988 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1557 Husmor 1970
1988 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1557 Husmor 1970
1989 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1557 Husmor 1970 1970
1989 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1557 Husmor 1970
1992 Styret for de landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1557 Husmor 1970
1993 Styret for de landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1557 Husmor 1970
1993 Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1557 Husmor 1970
1994 Styret for de landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1557 Husmor 1970
1994 Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1557 Husmor 1970
1995 Styret for de landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1557 Husmor 1970
1995 Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1557 Husmor 1970
1996 Styret for de landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1557 Husmor 1970 1970
1996 Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1557 Husmor 1970
1997 Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1557 Fylkespolitiker 1970