Forvaltningsdatabasen

Lokaliseringsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Lokaliseringsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Lokaliseringsutvalget
Utvalgsnummer: 5109000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 05.11.1984 ved kongelig resolusjon i henhold til Lov av 20. februar 1976 nr. 5 med senere endringer senest 20.05.83.
Mandat:
Lokaliseringsutvalget skal være et samarbeidsorgan mellom næringslivet og myndighetene for behandling av saker etter etableringsloven, som skal avgi innstilling til Kongen og departementet om saker etter loven.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 5 104415 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 11 570000 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 0 0 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 10 600000
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 11 475201
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 5 2373348
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Vanlig medlem Per Brannsten 1 219 Konsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Tor Krogeide 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Inge Mathisen 1 219 Sekretariatsleder I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Sekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem P.s. Gulbransen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne M. Holm 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Synnøve Tronsvang 2 438 Ekspeditør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Osvald Medhus 1 620 Tiltakssjef I statsråd 1970
1984 Leder Lauritz B. Sirevaag 1 1102 Banksjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kjell Stenstadvold 1 1201 Regionsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Ellen Harris Utne 2 1231 Hotelleier I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Agnes Reiten 2 1557 Husmor I statsråd 1970
1984 Nestleder Tove Kari Viken 2 1634 Bonde I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Karin Sandstad 2 1721 Postkasserer 1970
1984 Vanlig varamedlem Jørund Øvereng 1 1744 Disponent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell-Ove Johansen 1 1804 Prosjektleder I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Tom Veierød 1 1901 Rektor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Tor Krogeide 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Arne Inge Mathisen 1 219 Sekretariatsleder I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Per Brannsten 1 219 Konsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Arne M. Holm 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem P.s. Gulbransen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Synnøve Tronsvang 2 438 Ekspeditør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Osvald Medhus 1 620 Tiltakssjef I statsråd 1970
1985 Leder Lauritz B. Sirevaag 1 1102 Banksjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kjell Stenstadvold 1 1201 Regionsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ellen Harris Utne 2 1231 Hotelleier I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Agnes Reiten 2 1557 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Nestleder Tove Kari Viken 2 1634 Bonde I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Karin Sandstad 2 1721 Poststyrer 1970
1985 Vanlig varamedlem Jørund Øvereng 1 1744 Disponent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell-Ove Johansen 1 1804 Prosjektleder I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Tom Veierød 1 1901 Rådmann I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Tor Elden 1 217 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Per Brannsten 1 219 Økonom I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Arne Inge Mathisen 1 219 Sekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Tor Krogeide 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Arne M. Holm 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Synnøve Tronsvang 2 301 Ekspeditør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem P.s. Gulbransen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Osvald Medhus 1 620 Tiltakssjef I statsråd 1970
1986 Leder Lauritz B. Sirevaag 1 1102 Banksjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Erik Setsaas 1 1201 Banksjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kjell Stenstadvold 1 1201 Regionsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ellen Harris Utne 2 1231 Hotelleier I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Agnes Reiten 2 1557 Husmor I statsråd 1970
1986 Nestleder Tove Kari Viken 2 1634 Bonde I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Karin Sandstad 2 1721 Poststyrer 1970
1986 Vanlig varamedlem Jørund Øvereng 1 1744 Disponent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Kjell-Ove Johansen 1 1804 Prosjektleder I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Tom Veierød 1 1901 Rådmann I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Tor Elden 1 217 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Arne Inge Mathisen 1 219 Sekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Per Brannsten 1 219 Økonom I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 230 Pensjonist I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem P.s. Gulbransen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Arne M. Holm 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Synnøve Tronsvang 2 301 Ekspeditør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Osvald Medhus 1 620 Tiltakssjef I statsråd 1970
1987 Leder Lauritz B. Sirevaag 1 1102 Banksjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Erik Setsaas 1 1201 Banksjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Ellen Harris Utne 2 1231 Hotelleier I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Agnes Reiten 2 1557 Husmor I statsråd 1970
1987 Nestleder Tove Kari Viken 2 1634 Bonde I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Karin Sandstad 2 1721 Poststyrer 1970
1987 Vanlig varamedlem Jørund Øvereng 1 1744 Disponent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Kjell-Ove Johansen 1 1804 Prosjektleder I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Tom Veierød 1 1901 Rådmann I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Tor Elden 1 217 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Arne Inge Mathisen 1 219 Sekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 230 Pensjonist I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem P.s. Gulbransen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Synnøve Tronsvang 2 301 Ekspeditør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Arne M. Holm 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Osvald Medhus 1 620 Tiltakssjef I statsråd 1970
1988 Leder Lauritz B. Sirevaag 1 1102 Banksjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Erik Setsaas 1 1201 Banksjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Arne Johan Arntzen 1 1201 Økonom Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ellen Harris Utne 2 1231 Hotelleier I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Agnes Reiten 2 1557 Husmor I statsråd 1970
1988 Nestleder Tove Kari Viken 2 1634 Bonde I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Karin Sandstad 2 1721 Poststyrer 1970
1988 Vanlig varamedlem Jørund Øvereng 1 1744 Disponent I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kjell-Ove Johansen 1 1804 Prosjektleder I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Tom Veierød 1 1901 Rådmann I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Tor Elden 1 217 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Arne Inge Mathisen 1 219 Sekretær I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem P.s. Gulbransen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Synnøve Tronsvang 2 301 Ekspeditør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Arne M. Holm 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Even Aas 1 301 Økonom Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Osvald Medhus 1 620 Tiltakssjef I statsråd 1970
1989 Leder Lauritz B. Sirevaag 1 1102 Banksjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Erik Setsaas 1 1201 Banksjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Ellen Harris Utne 2 1231 Hotelleier I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Agnes Reiten 2 1557 Husmor I statsråd 1970
1989 Nestleder Tove Kari Viken 2 1634 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Karin Sandstad 2 1721 Poststyrer 1970
1989 Vanlig varamedlem Jørund Øvereng 1 1744 Disponent I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kjell-Ove Johansen 1 1804 Daglig Leder I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Tom Veierød 1 1901 Rådmann I statsråd 1970