FORVALTNINGSDATABASEN

Sverre Gulbrandsen

Denne siden viser opplysninger om Sverre Gulbrandsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Sverre Gulbrandsen
NSD id-nummer: 1198
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 104 Kommuneingeniør 1970
1981 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 104 Kommuneingeniør 1970
1982 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 104 Kommuneingeniør 1970 1970