FORVALTNINGSDATABASEN

Oddmund Schei

Denne siden viser opplysninger om Oddmund Schei fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Oddmund Schei
NSD id-nummer: 1200
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Bransjesjef 1970 1970
1982 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Brannsjef 1970 1970
1988 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Brannsjef 1970
1989 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Brannsjef 1970
1990 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Brannsjef 1970
1991 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Brannsjef 1970