FORVALTNINGSDATABASEN

Terje Andersen

Denne siden viser opplysninger om Terje Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Terje Andersen
NSD id-nummer: 1205
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Brannformann 1970
1981 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Brannformann 1970
1982 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Brannformann 1970 1970