FORVALTNINGSDATABASEN

Evy Ann Midttun

Denne siden viser opplysninger om Evy Ann Midttun fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Evy Ann Midttun
NSD id-nummer: 12273
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Student 1970
1984 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Student 1970
1986 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Student 1970
1987 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Personalsjef 1970
1988 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Fylkesrådmann 1970
1988 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Fylkesrådmann 1970
1989 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Fylkesrådmann 1970
1989 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Fylkesrådmann 1970
1990 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Fylkesrådmann 1970
1991 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Fylkesrådmann 1970
1992 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Fylkesråd 1970
1993 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Fylkesrid 1970
1994 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Fylkesråd 1970