Forvaltningsdatabasen

Det regionale høgskolestyret for Finnmark

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det regionale høgskolestyret for Finnmark" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det regionale høgskolestyret for Finnmark
Utvalgsnummer: 2119000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Arbeidsområde i.h.t. reglement for høgskolestyrene fastsatt ved kgl.res. 31. juli 1992, paragraf 8.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 8 147000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 9 9 720000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 151807 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 126477 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 10 107627 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 83000 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 12 85000 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 94107
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 157000
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 235000
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 0 0
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 9 91000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 0 0
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 6 126444
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 4 86017
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Vibecke Nilsen 2 301 Student Av departement
1980 Vanlig varamedlem Karen Frida Kleven 2 2001 Lærer Av departement
1980 Vanlig varamedlem Sanny Weile Johansen 2 2001 Kontorfullmektig Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ester Niemi Rystrøm 2 2003 Bibliotekar Av departement
1980 Nestleder Thor Robertsen 1 2003 Konsulent Av departement 1970 1970
1980 Leder Egil W. Sundelin 1 2012 Undervisningsinspektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Inger Marie Svihus 2 2012 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Hilde Malnes Mathisen 2 2012 Student Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Andi Weydahl 2 2012 Amanuensis Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Karl Johan Hallaråker 1 2012 Amanuensis Av departement
1980 Vanlig medlem Torbjørn Fjesme 1 2012 Student Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Cato Paulsen 1 2012 Postpakkemester Av departement
1980 Vanlig varamedlem Torhild Mo Valle 2 2012 Kontorassistent Av departement
1980 Vanlig medlem Asmund Aursund 1 2012 Disponent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Nils Toft 1 2012 Rektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Vidar Vold 1 2012 Høgskolelektor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Else Marie Svestøl 2 2021 Husmor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Mathisen 1 2022 Student Av departement
1980 Vanlig medlem Marit Fløtten 2 2030 Adjunkt Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arvid Bye 1 1852 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Sanny Weile Johansen 2 2001 Kontorfullmektig Av departement
1981 Vanlig varamedlem Karen Frida Kleven 2 2001 Lærer Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ester Niemi Rystrøm 2 2003 Bibliotekar Av departement
1981 Vanlig varamedlem Gerd Tove Grupstad 2 2003 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Torhild Mo Valle 2 2012 Kontorassistent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Carl Henrik Bergsjø 1 2012 Høyskolelærer Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Harriet Ellila 2 2012 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Cato Paulsen 1 2012 Postpakkemester Av departement
1981 Vanlig medlem Nils Kristian Gleine 1 2012 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Else Marie Svestøl 2 2021 Husmor Av departement
1982 Vanlig varamedlem Håkon Bartholdsen 1 2001 Student Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Harald Frost 1 2001 Førstekonsulent Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Karen Frida Kleven 2 2001 Lærer Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Gerd Tove Grupstad 2 2003 Student Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Johan Mathis Hætta 1 2011 Student Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Ingjerd Baltzersen 2 2012 Høgskolelektor Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Leonhard Alvestad 1 2012 Disponent Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Torbjørn Fjesme 1 2012 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Harriet Ellila 2 2012 Student Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Carl Henrik Bergsjø 1 2012 Høyskolelærer Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Tove Hunnålvatn 2 1824 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Hans Ottar Høier 1 1901 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ole Dagfinn Opheim 1 1931 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Håkon Bartholdsen 1 2001 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Johan Mathis Hætta 1 2011 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ingjerd Baltzersen 2 2012 Høgskolelektor Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Inger Eidhammer 2 2012 Høgskolelektor Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Evy Ann Midttun 2 2012 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Tove Hunnålvatn 2 1824 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Sylvi Skjelstad 2 1848 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Hans Ottar Høier 1 1901 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ole Dagfinn Opheim 1 1931 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Synnøve Holterm Andersen 2 2001 Kontorfullmektig Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Karl Eirik Schj Pedersen 1 2002 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Edel Hætta Eriksen 2 2011 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Siri Løksø 2 2012 Høgskolelærer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Inger Eidhammer 2 2012 Høgskolelektor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Eva Hansen 2 2012 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Evy Ann Midttun 2 2012 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Torbjørn Fjesme 1 2012 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Cato Rasmussen 1 2012 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Sissel Fredriksen 2 2012 Rektor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Jørgen Larsen 1 2012 Høgskolelektor Av departement 1970
1984 Leder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970
1984 Nestleder Ommund Heggheim 1 2012 Rektor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Harald A. Paulsen 1 2012 Sivilingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Sven Sjursen 1 2020 Fylkeskretssekret Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Asbjørn Guttorm 1 2021 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Eli Forbergskog 2 2024 Sekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kirstin Biti Johansen 2 2025 Kultursekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Marit Fløtten 2 2030 Adjunkt Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Sylvi Skjelstad 2 1848 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Øyvind Seljeseth 1 1868 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Synnøve Holterm Andersen 2 2001 Kontorfullmektig Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Karl Eirik Schj Pedersen 1 2002 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Edel Hætta Eriksen 2 2011 Daglig Leder Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Eva Hansen 2 2012 Student Av departement 1970
1985 Nestleder Ommund Heggheim 1 2012 Rektor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Harald A. Paulsen 1 2012 Sivilingeniør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Siri Løksø 2 2012 Høgskolelærer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Aina Irene Olsen 2 2012 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jostein Hansen 1 2012 Høgskolelektor Av departement 1970
1985 Leder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Jørgen Larsen 1 2012 Høgskolelektor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Marianne Vinje 2 2012 Høgskolelektor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Wenche Bruhn 2 2012 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Cato Rasmussen 1 2012 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Sissel Fredriksen 2 2012 Rektor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Steinar Johansen 1 2012 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Sven Sjursen 1 2020 Fylkeskretssekret Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Asbjørn Guttorm 1 2021 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Eli Forbergskog 2 2024 Sekretær Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kirstin Biti Johansen 2 2025 Kultursekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Øyvind Seljeseth 1 1868 Student Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Erik Fjeldstad 1 2001 Rektor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Synnøve Holterm Andersen 2 2001 Kontorfullmektig Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Tone Strand 2 2001 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Isak A. Aleksandersen 1 2003 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Edel Hætta Eriksen 2 2011 Daglig Leder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Unni Skancke 2 2012 Høgskolelektor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jostein Hansen 1 2012 Høgskolelektor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Hans A. Lie 1 2012 Undervisningslede Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Harald A. Paulsen 1 2012 Sivilingeniør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Steinar Johansen 1 2012 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Marianne Vinje 2 2012 Høgskolelektor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Wenche Bruhn 2 2012 Student Av departement 1970
1986 Leder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Sissel Fredriksen 2 2012 Rektor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Sigurd Westgaard 1 2012 Lærer Av departement 1970
1986 Nestleder Ommund Heggheim 1 2012 Rektor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Birger Riise 1 2012 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Målfrid Kristoffersen 2 2012 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Aina Irene Olsen 2 2012 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Sven Sjursen 1 2020 Fylkeskretssekret Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Eli Forbergskog 2 2024 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kirstin Biti Johansen 2 2025 Kultursekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kathrine Jahre 2 723 Student Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Synnøve Holterm Andersen 2 2001 Kontorfullmekti Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Erik Fjeldstad 1 2001 Rektor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Isak A. Aleksandersen 1 2003 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Edel Hætta Eriksen 2 2011 Daglig Leder Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ruth Hætta 2 2011 Student Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Sigurd Westgaard 1 2012 Lærer Av departement 1970
1987 Leder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Målfrid Kristoffersen 2 2012 Student Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Inger Strøm 2 2012 Høgskolelærer Av departement 1970
1987 Nestleder Ommund Heggheim 1 2012 Rektor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Harald A. Paulsen 1 2012 Sivilingeniør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Sven Sjursen 1 2020 Fylkeskretssekr Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Peder Birkely 2 2021 Student Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Eli Forbergskog 2 2024 Sekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kirstin Biti Johansen 2 2025 Kultursekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Knut Danielsen 1 2030 Student Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Karoline Eilertsen 2 706 Student Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne Hansen 2 1804 Student Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ivar Winther 1 1849 Student Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jan-Arthur Hansen 1 2001 Driftssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Wenche Helene Elveslett 2 2002 Personalkonsule Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Johanne Gaup 2 2011 Biblioteksjef Av departement 1970
1988 Nestleder Harald A. Paulsen 1 2012 Sivilingeniør Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Heid Leganger-Krogstad 2 2012 Amanuensis Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ommund Heggheim 1 2012 Næringssjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Siri Løksø 2 2012 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Knut Jakobsen 1 2012 Edb-Konsulent Av departement 1970
1988 Leder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Gudrud Nilsen 2 2016 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Liselotte Hansen 2 2019 Lærer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Oddvar Jenssen 1 2023 Disponent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Solveig Hetland 2 2030 Helsesøster Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Eva Larsen 2 2030 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Caroline De Vib Vanay 2 101 Student Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ivar Winther 1 1849 Student Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Rune Glad 1 1870 Student Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jan-Arthur Hansen 1 2001 Driftssjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Wenche Helene Elveslett 2 2002 Personalkonsule Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Johanne Gaup 2 2011 Biblioteksjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Gunn-Mai Solli 2 2012 Student Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Knut Jakobsen 1 2012 Edb-Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Heid Leganger-Krogstad 2 2012 Amanuensis Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Siri Løksø 2 2012 Avdelingsleder Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Gudrud Nilsen 2 2016 Avdelingsleder Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Liselotte Hansen 2 2019 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Oddvar Jenssen 1 2023 Disponent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Solveig Hetland 2 2030 Helsesøster Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Eva Larsen 2 2030 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Caroline De Vib Vanay 2 101 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Rune Glad 1 1870 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jan-Arthur Hansen 1 2001 Driftssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Randi Caspersen 2 2001 Avdelingsleder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Wenche Helene Elveslett 2 2002 Personalkonsule Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Johanne Gaup 2 2011 Prosjektarbeide Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Torunn Pettersen 2 2011 Bibliotekleder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Inger Eline Eira 2 2011 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Siri Løksø 2 2012 Avdelingsleder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Heid Leganger-Krogstad 2 2012 Amanuensiss Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jorunn Nordbakke 2 2012 Høgskolelærer Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Harald Riise 1 2012 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Knut Jakobsen 1 2012 Edb-Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunn-Mai Solli 2 2012 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Gudrud Nilsen 2 2016 Avdelingsleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Liselotte Hansen 2 2019 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ulf Tore Isaksen 1 2020 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Oddvar Jenssen 1 2023 Disponent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Eva Larsen 2 2030 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Solveig Hetland 2 2030 Helsesøster Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Randi Caspersen 2 2001 Avdelingsleder Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jan-Arthur Hansen 1 2001 Driftssjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Wenche Helene Elveslett 2 2002 Personalkonsule Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Inger Eline Eira 2 2011 Student Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Johanne Gaup 2 2011 Prosjektarbeide Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Torunn Pettersen 2 2011 Bibliotekleder Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Heid Leganger-Krogstad 2 2012 Amanuensis Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jorunn Nordbakke 2 2012 Høgskolelærer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Harald Riise 1 2012 Student Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Liselotte Hansen 2 2019 Lærer Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ulf Tore Isaksen 1 2020 Student Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Oddvar Jenssen 1 2023 Disponent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Eva Larsen 2 2030 Lærer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Solveig Hetland 2 2030 Helsesøster Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Mona Myrvoll 2 0 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Eva Håheim Pedersen 2 2001 Høgskolelærer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jan-Arthur Hansen 1 2001 Driftssjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Randi Caspersen 2 2001 Avdelingsleder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Wenche Helene Elveslett 2 2002 Personalkonsule Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Regine Solbakken 2 2011 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Torunn Pettersen 2 2011 Bibliotekleder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Johanne Gaup 2 2011 Prosjektarbeide Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Inger Eline Eira 2 2011 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ommund Heggheim 1 2012 Næringssjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Jorunn Nordbakke 2 2012 Høgskolelærer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Vidar Pettersen 1 2012 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Sissel Fredriksen 2 2012 Amanuensis Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Egil Mofoss 1 2012 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Harald Riise 1 2012 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Heid Leganger-Krogstad 2 2012 Amanuensis Av departement 1970
1992 Leder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Stig Bjørshol 1 2012 Høgskolelektor Av departement 1970
1992 Nestleder Harald A. Paulsen 1 2012 Sivilingeniør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Liselotte Hansen 2 2019 Lærer Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Ulf Tore Isaksen 1 2020 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Oddvar Jenssen 1 2023 Disponent Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Eva Larsen 2 2030 Lærer Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Solveig Hetland 2 2030 Helsesøster Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Mona Myrvoll 2 0 Student Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Eva Håheim Pedersen 2 2001 Høgskolelærer Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Regine Solbakken 2 2011 Student Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Nils Ingvald Halle 1 2012 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Stig Bjørshol 1 2012 Høgskolelektor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Vidar Pettersen 1 2012 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Lillian Øvergård 2 2012 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Egil Mofoss 1 2012 Student Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Sissel Fredriksen 2 2012 Amanuensis Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Eva Håheim Pedersen 2 2001 Høgskolelærer Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Nils Ingvald Halle 1 2012 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Lillian Øvergård 2 2012 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Geir Afdal 1 2012 Høgskolelektor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Sissel Fredriksen 2 2012 Amanuensis Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Mai Brit Utsi 2 Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Hege Øvstegård 2 Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Terje Fretnes 1 Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Gerd Åse Dervo 2 Av departement 1970