FORVALTNINGSDATABASEN

Tove Berg Stokke

Denne siden viser opplysninger om Tove Berg Stokke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tove Berg Stokke
NSD id-nummer: 12308
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 1714 Hjelpepleier
1984 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 1714 Hjelpepleier
1985 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 1714 Hjelpepleier
1987 Styret for Kleivan videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1714 Miljøarbeider 1970
1988 Styret for Kleivan videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1714 Miljøarbeider 1970
1989 Styret for Kleivan videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1714 Miljøarbeider 1970
1990 Styret for Kleivan videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1714 Miljøarbeider 1970