FORVALTNINGSDATABASEN

Erling Aas

Denne siden viser opplysninger om Erling Aas fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erling Aas
NSD id-nummer: 12309
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 1703 Ligningsjef
1984 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 1703 Ligningssjef
1985 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1703 Ligningssjef 1970
1989 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1703 Ligningssjef 1970