FORVALTNINGSDATABASEN

Jon Ekeland

Denne siden viser opplysninger om Jon Ekeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon Ekeland
NSD id-nummer: 12749
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Kontrollkommisjonen for Reitgjerdet sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1601 Rektor 1970
1984 Foreldreutvalget for grunnskolen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Rektor 1970
1984 Kontrollkommisjonen for Reitgjerdet sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1601 Rektor 1970
1985 Foreldreutvalget for grunnskolen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Rektor 1970
1985 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Leder Av departement 1601 Rektor 1970
1985 Kontrollkommisjonen for Reitgjerdet sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1601 Rektor 1970
1986 Foreldreutvalget for grunnskolen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Rektor 1970
1986 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Leder Av departement 1601 Rektor 1970
1986 Kontrollkommisjonen for Reitgjerdet sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1601 Rektor 1970
1987 Foreldreutvalget for grunnskolen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Rektor 1970
1987 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Leder Av departement 1601 Rektor 1970
1987 Kontrollkommisjonen for Reitgjerdet sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1601 Rektor 1970 1970
1988 Foreldreutvalget for grunnskolen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Rektor 1970
1988 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Leder Av departement 1601 Rektor 1970
1989 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Leder Av departement 1601 Rektor 1970 1970
1996 Sektorstyre for hørsel Vanlig varamedlem Av departement 1601 Rektor 1970
1997 Sektorstyre for hørsel Vanlig varamedlem Av departement 1601 Rektor 1970