FORVALTNINGSDATABASEN

Inger Lise Andersen

Denne siden viser opplysninger om Inger Lise Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Lise Andersen
NSD id-nummer: 127874
Fødselsår: 1968
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2016 Rådet for dyreetikk 18590 Professor 01.01.2016 30.06.2019
2017 Rådet for dyreetikk 18590 Professor 01.01.2016 30.06.2019
2018 Rådet for dyreetikk 18590 Professor 01.01.2016 30.06.2019
2019 Rådet for dyreetikk 18590 Professor 01.01.2016 30.06.2019