Forvaltningsdatabasen

Rådet for dyreetikk

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for dyreetikk" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for dyreetikk
Utvalgsnummer: 131
Opprettelsesår: 1993
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Landbruksdepartementet
2005 Landbruks- og matdepartementet
2006 Landbruks- og matdepartementet
2007 Landbruks- og matdepartementet
2008 Landbruks- og matdepartementet
2009 Landbruks- og matdepartementet
2010 Landbruks- og matdepartementet
2011 Landbruks- og matdepartementet
2012 Landbruks- og matdepartementet
2013 Landbruks- og matdepartementet
2014 Landbruks- og matdepartementet
2015 Landbruks- og matdepartementet
2016 Landbruks- og matdepartementet
2017 Landbruks- og matdepartementet
2018 Landbruks- og matdepartementet
2019 Landbruks- og matdepartementet
2020 Landbruks- og matdepartementet
2021 Landbruks- og matdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2005 Guri Larsen 2 4590 Pensjonist, prof. emeritus Departementet 01.01.2005 30.06.2023
2006 Guri Larsen 2 4590 Pensjonist, prof. emeritus Departementet 01.01.2005 30.06.2023
2007 Guri Larsen 2 4590 Pensjonist, prof. emeritus Departementet 01.01.2005 30.06.2023
2008 Guri Larsen 2 4590 Pensjonist, prof. emeritus Departementet 01.01.2005 30.06.2023
2009 Guri Larsen 2 4590 Pensjonist, prof. emeritus Departementet 01.01.2005 30.06.2023
2010 Guri Larsen 2 4590 Pensjonist, prof. emeritus Departementet 01.01.2005 30.06.2023
2011 Guri Larsen 2 4590 Pensjonist, prof. emeritus Departementet 01.01.2005 30.06.2023
2012 Guri Larsen 2 4590 Pensjonist, prof. emeritus Departementet 01.01.2005 30.06.2023
2013 Guri Larsen 2 4590 Pensjonist, prof. emeritus Departementet 01.01.2005 30.06.2023
2013 Randi Oppermann Moe 2 13960 Professor Departementet 01.01.2013 30.06.2023
2013 Marit Bærøe 2 90200 Regionsjef, Havbruk i Nord Departementet 01.01.2013 30.06.2023
2014 Guri Larsen 2 4590 Pensjonist, prof. emeritus Departementet 01.01.2005 30.06.2023
2014 Randi Oppermann Moe 2 13960 Professor Departementet 01.01.2013 30.06.2023
2014 Marit Bærøe 2 90200 Regionsjef, Havbruk i Nord Departementet 01.01.2013 30.06.2023
2015 Guri Larsen 2 4590 Pensjonist, prof. emeritus Departementet 01.01.2005 30.06.2023
2015 Randi Oppermann Moe 2 13960 Professor Departementet 01.01.2013 30.06.2023
2015 Marit Bærøe 2 90200 Regionsjef, Havbruk i Nord Departementet 01.01.2013 30.06.2023
2016 Bjørn Torgrim Ramberg 1 3740 Professor Departementet 01.01.2016 30.06.2023
2016 Guri Larsen 2 4590 Pensjonist, prof. emeritus Departementet 01.01.2005 30.06.2023
2016 Thomas Torgersen 1 4740 Forsker Departementet 01.01.2016 30.06.2019
2016 Andreas Føllesdal 1 7890 Professor Departementet 01.01.2016 30.06.2023
2016 Randi Oppermann Moe 2 13960 Professor Departementet 01.01.2013 30.06.2023
2016 Inger Lise Andersen 2 18590 Professor Departementet 01.01.2016 30.06.2019
2016 Erlend Haugarvoll 56300 Daglig leder Departementet 01.01.2016 30.06.2019
2016 Grete Bæverfjord 2 66120 Forsker Departementet 01.01.2016 30.06.2019
2016 Marit Bærøe 2 90200 Regionsjef, Havbruk i Nord Departementet 01.01.2013 30.06.2023
2017 Bjørn Torgrim Ramberg 1 3740 Professor Departementet 01.01.2016 30.06.2023
2017 Guri Larsen 2 4590 Pensjonist, prof. emeritus Departementet 01.01.2005 30.06.2023
2017 Thomas Torgersen 1 4740 Forsker Departementet 01.01.2016 30.06.2019
2017 Andreas Føllesdal 1 7890 Professor Departementet 01.01.2016 30.06.2023
2017 Randi Oppermann Moe 2 13960 Professor Departementet 01.01.2013 30.06.2023
2017 Stine Gregersen Vhile 2 14120 Førsteamanuensis Departementet 01.01.2017 30.06.2019
2017 Inger Lise Andersen 2 18590 Professor Departementet 01.01.2016 30.06.2019
2017 Einar Frogner 1 23220 Agronom Departementet 01.01.2017 30.06.2019
2017 Morten Tønnesen 1 40340 Førsteamanuensis Departementet 01.01.2017 30.06.2023
2017 Torbjørn Norland 41200 Agronom Departementet 01.01.2017 30.06.2023
2017 Erlend Haugarvoll 56300 Daglig leder Departementet 01.01.2016 30.06.2019
2017 Grete Bæverfjord 2 66120 Forsker Departementet 01.01.2016 30.06.2019
2017 Marit Bærøe 2 90200 Regionsjef, Havbruk i Nord Departementet 01.01.2013 30.06.2023
2018 Bjørn Torgrim Ramberg 1 3740 Professor Departementet 01.01.2016 30.06.2023
2018 Guri Larsen 2 4590 Pensjonist, prof. emeritus Departementet 01.01.2005 30.06.2023
2018 Thomas Torgersen 1 4740 Forsker Departementet 01.01.2016 30.06.2019
2018 Andreas Føllesdal 1 7890 Professor Departementet 01.01.2016 30.06.2023
2018 Randi Oppermann Moe 2 13960 Professor Departementet 01.01.2013 30.06.2023
2018 Stine Gregersen Vhile 2 14120 Førsteamanuensis Departementet 01.01.2017 30.06.2019
2018 Inger Lise Andersen 2 18590 Professor Departementet 01.01.2016 30.06.2019
2018 Einar Frogner 1 23220 Agronom Departementet 01.01.2017 30.06.2019
2018 Morten Tønnesen 1 40340 Førsteamanuensis Departementet 01.01.2017 30.06.2023
2018 Torbjørn Norland 41200 Agronom Departementet 01.01.2017 30.06.2023
2018 Erlend Haugarvoll 56300 Daglig leder Departementet 01.01.2016 30.06.2019
2018 Grete Bæverfjord 2 66120 Forsker Departementet 01.01.2016 30.06.2019
2018 Marit Bærøe 2 90200 Regionsjef, Havbruk i Nord Departementet 01.01.2013 30.06.2023
2019 Bjørn Torgrim Ramberg 1 3740 Professor Departementet 01.01.2016 30.06.2023
2019 Guri Larsen 2 4590 Pensjonist, prof. emeritus Departementet 01.01.2005 30.06.2023
2019 Thomas Torgersen 1 4740 Forsker Departementet 01.01.2016 30.06.2019
2019 Andreas Føllesdal 1 7890 Professor Departementet 01.01.2016 30.06.2023
2019 Randi Oppermann Moe 2 13960 Professor Departementet 01.01.2013 30.06.2023
2019 Stine Gregersen Vhile 2 14120 Førsteamanuensis Departementet 01.01.2017 30.06.2019
2019 Inger Lise Andersen 2 18590 Professor Departementet 01.01.2016 30.06.2019
2019 Einar Frogner 1 23220 Agronom Departementet 01.01.2017 30.06.2019
2019 Morten Tønnesen 1 40340 Førsteamanuensis Departementet 01.01.2017 30.06.2023
2019 Torbjørn Norland 41200 Agronom Departementet 01.01.2017 30.06.2023
2019 Erlend Haugarvoll 56300 Daglig leder Departementet 01.01.2016 30.06.2019
2019 Grete Bæverfjord 2 66120 Forsker Departementet 01.01.2016 30.06.2019
2019 Marit Bærøe 2 90200 Regionsjef, Havbruk i Nord Departementet 01.01.2013 30.06.2023
2020 Bjørn Torgrim Ramberg 1 3740 Professor Departementet 01.01.2016 30.06.2023
2020 Guri Larsen 2 4590 Pensjonist, prof. emeritus Departementet 01.01.2005 30.06.2023
2020 Andreas Føllesdal 1 7890 Professor Departementet 01.01.2016 30.06.2023
2020 Randi Oppermann Moe 2 13960 Professor Departementet 01.01.2013 30.06.2023
2020 Morten Tønnesen 1 40340 Førsteamanuensis Departementet 01.01.2017 30.06.2023
2020 Torbjørn Norland 41200 Agronom Departementet 01.01.2017 30.06.2023
2020 Marit Bærøe 2 90200 Regionsjef, Havbruk i Nord Departementet 01.01.2013 30.06.2023
2021 Bjørn Torgrim Ramberg 1 3740 Professor Departementet 01.01.2016 30.06.2023
2021 Guri Larsen 2 4590 Pensjonist, prof. emeritus Departementet 01.01.2005 30.06.2023
2021 Andreas Føllesdal 1 7890 Professor Departementet 01.01.2016 30.06.2023
2021 Randi Oppermann Moe 2 13960 Professor Departementet 01.01.2013 30.06.2023
2021 Morten Tønnesen 1 40340 Førsteamanuensis Departementet 01.01.2017 30.06.2023
2021 Torbjørn Norland 41200 Agronom Departementet 01.01.2017 30.06.2023
2021 Marit Bærøe 2 90200 Regionsjef, Havbruk i Nord Departementet 01.01.2013 30.06.2023