FORVALTNINGSDATABASEN

Rune Bakke

Denne siden viser opplysninger om Rune Bakke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rune Bakke
NSD id-nummer: 128169
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Styret for Høgskolen i Telemark 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2005 Styret for Høgskolen i Telemark 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2006 Styret for Høgskolen i Telemark 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2007 Styret for Høgskolen i Telemark 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2008 Styret for Høgskolen i Telemark 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2009 Styret for Høgskolen i Telemark 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2010 Styret for Høgskolen i Telemark 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2011 Styret for Høgskolen i Telemark 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2012 Styret for Høgskolen i Telemark 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2013 Styret for Høgskolen i Telemark 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2014 Styret for Høgskolen i Telemark 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2015 Styret for Høgskolen i Telemark 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2016 Styret for høgskolen i Sørøst-Norge 37180 professor 01.01.2016 31.07.2019
2017 Styret for høgskolen i Sørøst-Norge 37180 professor 01.01.2016 31.07.2019
2018 Styret for høgskolen i Sørøst-Norge 37180 professor 01.01.2016 31.07.2019
2019 Styret for høgskolen i Sørøst-Norge 37180 professor 01.01.2016 31.07.2019