Forvaltningsdatabasen

Styret for Høgskolen i Telemark

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Høgskolen i Telemark" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Høgskolen i Telemark
Utvalgsnummer: 224
Opprettelsesår: 1994
Opphørsår: 2015
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utdannings- og forskningsdepartementet
2005 Utdannings- og forskningsdepartementet
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
2015 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Tarald Espeland 1 0 student 01.01.2004 31.07.2006
2004 Hans Jacob Berntsen 1 0 rådgiver 01.01.2000 31.07.2007
2004 Heidi Faukald 2 0 fabrikksjef 01.01.2003 31.07.2008
2004 Daniel Sandnes 1 0 student 01.01.2003 02.02.2005
2004 Gro Lorentzen 2 0 høgskolelektor 01.01.1997 31.07.2011
2004 Steinar Gilje 1 0 student 01.01.2000 02.02.2005
2004 Terje Riis-Johansen 1 0 01.01.2000 31.01.2005
2004 Alfhild Skaardal 2 0 museumsdirektør 01.01.2003 31.07.2007
2004 Arvid Gjengedal 1 0 rektor 01.01.1997 31.01.2005
2004 Hanne Thürmer 2 0 sjefslege 01.01.2003 28.10.2005
2004 Oddvar Gran 1 0 student 01.01.2003 02.02.2005
2004 Bjørn Magne Aakre 1 0 høgskolelektor 01.01.2000 02.02.2005
2004 Knut Duesund 1 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2004 Stian Lilholt Thorsen 1 0 student 01.01.2003 02.02.2005
2004 Anne E- Høva Glenna 2 0 høgskolelærer 01.01.2003 31.07.2007
2004 Per Wold 1 0 ass. direktør 01.01.2000 31.07.2007
2004 Sigrid Tosterud 2 0 student 01.01.2004 31.07.2005
2004 Torleif Årnes 1 0 student 01.01.2002 02.02.2005
2004 Linda Rekkavik Lind 2 0 student 01.01.2003 31.07.2005
2004 Frode Lieungh 1 0 amanuensis 01.01.2003 31.07.2007
2004 Hege Kristine Bakken Nordskog 2 0 student 01.01.2001 31.01.2005
2004 Trine Ellefsen 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2011
2004 Helge Støren 1 0 rektor 01.01.2000 02.02.2005
2004 Christian Ditlef Martens 1 0 student 01.01.2004 31.07.2005
2004 Knut Wille 1 0 rådmann 01.01.2003 31.07.2007
2004 Per Chr. Hagen 1 0 førsteamanuensis 01.01.1997 31.01.2005
2004 Ragnar Moland 1 0 undervisningskoordinator 01.01.1997 02.02.2005
2004 Bente Erichsen 2 0 direktør 01.01.2000 31.01.2005
2004 Christoffer Nåden 1 0 student 01.01.2002 02.02.2005
2004 Ella Melbye 2 0 førsteamanuensis 01.01.1994 31.01.2005
2004 Knut Harg 1 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2004 Dag Kjartan Bjerketvedt 1 0 rektor 01.01.1997 31.07.2011
2004 Kine Smith Larsen 2 0 saksbehandler 01.01.2000 02.02.2005
2004 Gunn Marit Helgesen 2 0 fylkesvaraordfører 01.01.2003 31.07.2011
2004 Stein Øyvind Lier-Hansen 1 30550 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2007
2004 Rune Bakke 1 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2005 Tarald Espeland 1 0 student 01.01.2004 31.07.2006
2005 Helge Støren 1 0 rektor 01.01.2000 02.02.2005
2005 Bjørn Magne Aakre 1 0 høgskolelektor 01.01.2000 02.02.2005
2005 Bente Erichsen 2 0 direktør 01.01.2000 31.01.2005
2005 Dag Kjartan Bjerketvedt 1 0 rektor 01.01.1997 31.07.2011
2005 Gunn Marit Helgesen 2 0 fylkesvaraordfører 01.01.2003 31.07.2011
2005 Anja Stensrød Thorstensen 2 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 Anne Margrete Blaker 2 0 leder 01.01.2005 31.12.2015
2005 Kine Smith Larsen 2 0 saksbehandler 01.01.2000 02.02.2005
2005 Gro Lorentzen 2 0 høgskolelektor 01.01.1997 31.07.2011
2005 Alfhild Skaardal 2 0 museumsdirektør 01.01.2003 31.07.2007
2005 Hege Kristine Bakken Nordskog 2 0 student 01.01.2001 31.01.2005
2005 Per Chr. Hagen 1 0 førsteamanuensis 01.01.1997 31.01.2005
2005 Ella Melbye 2 0 førsteamanuensis 01.01.1994 31.01.2005
2005 Steinar Gilje 1 0 student 01.01.2000 02.02.2005
2005 Ragnar Moland 1 0 undervisningskoordinator 01.01.1997 02.02.2005
2005 Hanne Thürmer 2 0 sjefslege 01.01.2003 28.10.2005
2005 Knut Duesund 1 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2005 Karete Roksvåg 2 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 Per Wold 1 0 ass. direktør 01.01.2000 31.07.2007
2005 Christoffer Nåden 1 0 student 01.01.2002 02.02.2005
2005 Hans Jacob Berntsen 1 0 rådgiver 01.01.2000 31.07.2007
2005 Christian Ditlef Martens 1 0 student 01.01.2004 31.07.2005
2005 Trine Ellefsen 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2011
2005 Oddvar Gran 1 0 student 01.01.2003 02.02.2005
2005 Torleif Årnes 1 0 student 01.01.2002 02.02.2005
2005 Arvid Gjengedal 1 0 rektor 01.01.1997 31.01.2005
2005 Anne E- Høva Glenna 2 0 høgskolelærer 01.01.2003 31.07.2007
2005 Snorre Stuen 1 0 1. amanuensis 01.01.2005 31.07.2008
2005 Daniel Sandnes 1 0 student 01.01.2003 02.02.2005
2005 Knut Harg 1 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2005 Sigrid Tosterud 2 0 student 01.01.2004 31.07.2005
2005 Knut Wille 1 0 rådmann 01.01.2003 31.07.2007
2005 Heidi Faukald 2 0 fabrikksjef 01.01.2003 31.07.2008
2005 Stian Lilholt Thorsen 1 0 student 01.01.2003 02.02.2005
2005 Terje Riis-Johansen 1 0 01.01.2000 31.01.2005
2005 Frode Lieungh 1 0 amanuensis 01.01.2003 31.07.2007
2005 Linda Rekkavik Lind 2 0 student 01.01.2003 31.07.2005
2005 Stein Øyvind Lier-Hansen 1 30550 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2007
2005 Rune Bakke 1 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2006 Heidi Faukald 2 0 fabrikksjef 01.01.2003 31.07.2008
2006 Snorre Stuen 1 0 1. amanuensis 01.01.2005 31.07.2008
2006 Frode Lieungh 1 0 amanuensis 01.01.2003 31.07.2007
2006 Tarald Espeland 1 0 student 01.01.2004 31.07.2006
2006 Dag Kjartan Bjerketvedt 1 0 rektor 01.01.1997 31.07.2011
2006 Anja Stensrød Thorstensen 2 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Trine Ellefsen 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2011
2006 Knut Wille 1 0 rådmann 01.01.2003 31.07.2007
2006 Knut Harg 1 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2006 Knut Duesund 1 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2006 Anne E- Høva Glenna 2 0 høgskolelærer 01.01.2003 31.07.2007
2006 Alfhild Skaardal 2 0 museumsdirektør 01.01.2003 31.07.2007
2006 Anne Margrete Blaker 2 0 leder 01.01.2005 31.12.2015
2006 Gro Lorentzen 2 0 høgskolelektor 01.01.1997 31.07.2011
2006 Per Wold 1 0 ass. direktør 01.01.2000 31.07.2007
2006 Gunn Marit Helgesen 2 0 fylkesvaraordfører 01.01.2003 31.07.2011
2006 Karete Roksvåg 2 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Hans Jacob Berntsen 1 0 rådgiver 01.01.2000 31.07.2007
2006 Stein Øyvind Lier-Hansen 1 30550 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2007
2006 Rune Bakke 1 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2006 Sigbjørn Røstad 1 37470 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 Laila-Merethe Lindskog 2 38000 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 Inger B. Nielsen 2 39420 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Snorre Stuen 1 0 1. amanuensis 01.01.2005 31.07.2008
2007 Frode Lieungh 1 0 amanuensis 01.01.2003 31.07.2007
2007 Gunn Marit Helgesen 2 0 fylkesvaraordfører 01.01.2003 31.07.2011
2007 Knut Harg 1 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2007 Knut Wille 1 0 rådmann 01.01.2003 31.07.2007
2007 Anne E- Høva Glenna 2 0 høgskolelærer 01.01.2003 31.07.2007
2007 Jorund Ofte 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2007 31.07.2011
2007 Gro Lorentzen 2 0 høgskolelektor 01.01.1997 31.07.2011
2007 Ingerid Risland 2 0 fagleder 01.01.2007 31.12.2015
2007 Carl-Magnus Nystad 1 0 førstekonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2007 Dag Kjartan Bjerketvedt 1 0 rektor 01.01.1997 31.07.2011
2007 Per Wold 1 0 ass. direktør 01.01.2000 31.07.2007
2007 Knut Duesund 1 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2007 Line Therese Løken 2 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2007 Anne Margrete Blaker 2 0 leder 01.01.2005 31.12.2015
2007 Peter Fjågesund 1 0 professor 01.01.2007 31.07.2011
2007 Heidi Faukald 2 0 fabrikksjef 01.01.2003 31.07.2008
2007 Alfhild Skaardal 2 0 museumsdirektør 01.01.2003 31.07.2007
2007 Odd Erling M. Tjøstheim 1 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2007 Trine Ellefsen 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2011
2007 Hans Jacob Berntsen 1 0 rådgiver 01.01.2000 31.07.2007
2007 Linda Pettersen 2 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2007 Stein Øyvind Lier-Hansen 1 30550 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2007
2007 Sigbjørn Molvik 1 37160 lærer 01.01.2007 31.07.2011
2007 Rune Bakke 1 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2007 Sigbjørn Røstad 1 37470 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Laila-Merethe Lindskog 2 38000 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Rune Nilsen 1 38100 professor emeritus 01.01.2007 31.12.2015
2007 Kari Carlsen 2 38120 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2007 Inger B. Nielsen 2 39420 student 01.01.2006 31.07.2007
2008 Linda Pettersen 2 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2008 Gunn Marit Helgesen 2 0 fylkesvaraordfører 01.01.2003 31.07.2011
2008 Carl-Magnus Nystad 1 0 førstekonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2008 Knut Duesund 1 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2008 Knut Harg 1 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2008 Jorund Ofte 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2007 31.07.2011
2008 Ingerid Risland 2 0 fagleder 01.01.2007 31.12.2015
2008 Odd Erling M. Tjøstheim 1 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2008 Line Therese Løken 2 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2008 Snorre Stuen 1 0 1. amanuensis 01.01.2005 31.07.2008
2008 Gro Lorentzen 2 0 høgskolelektor 01.01.1997 31.07.2011
2008 Peter Fjågesund 1 0 professor 01.01.2007 31.07.2011
2008 Trine Ellefsen 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2011
2008 Heidi Faukald 2 0 fabrikksjef 01.01.2003 31.07.2008
2008 Dag Kjartan Bjerketvedt 1 0 rektor 01.01.1997 31.07.2011
2008 Anne Margrete Blaker 2 0 leder 01.01.2005 31.12.2015
2008 Hans KR. Lehmann 1 36770 rådmann 01.01.2008 31.07.2011
2008 Eyvor Furunes 2 36810 student 01.01.2008 31.07.2009
2008 Hans Olav Skau Ekornrød 1 37110 student 01.01.2008 31.07.2010
2008 Sigbjørn Molvik 1 37160 lærer 01.01.2007 31.07.2011
2008 Rune Bakke 1 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2008 Rune Nilsen 1 38100 professor emeritus 01.01.2007 31.12.2015
2008 Kari Carlsen 2 38120 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2009 Trine Ellefsen 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2011
2009 Knut Harg 1 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2009 Peter Fjågesund 1 0 professor 01.01.2007 31.07.2011
2009 Gunn Marit Helgesen 2 0 fylkesvaraordfører 01.01.2003 31.07.2011
2009 Knut Duesund 1 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2009 Gro Lorentzen 2 0 høgskolelektor 01.01.1997 31.07.2011
2009 Ingerid Risland 2 0 fagleder 01.01.2007 31.12.2015
2009 Linda Pettersen 2 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2009 Odd Erling M. Tjøstheim 1 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2009 Jorund Ofte 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2007 31.07.2011
2009 Jørgen Snøås Gustavsen 1 0 student 01.01.2009 31.07.2012
2009 Dag Kjartan Bjerketvedt 1 0 rektor 01.01.1997 31.07.2011
2009 Inger B. Nilsen 2 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2009 Carl-Magnus Nystad 1 0 førstekonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2009 Anne Margrete Blaker 2 0 leder 01.01.2005 31.12.2015
2009 Jannicke Døvre 2 0 student 01.01.2009 31.07.2010
2009 Hans KR. Lehmann 1 36770 rådmann 01.01.2008 31.07.2011
2009 Eyvor Furunes 2 36810 student 01.01.2008 31.07.2009
2009 Hans Olav Skau Ekornrød 1 37110 student 01.01.2008 31.07.2010
2009 Sigbjørn Molvik 1 37160 lærer 01.01.2007 31.07.2011
2009 Rune Bakke 1 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2009 Rune Nilsen 1 38100 professor emeritus 01.01.2007 31.12.2015
2009 Kari Carlsen 2 38120 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2010 Ragnhild Flesland 2 0 student 01.01.2010 31.07.2013
2010 Knut Duesund 1 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2010 Inger B. Nilsen 2 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2010 Gro Lorentzen 2 0 høgskolelektor 01.01.1997 31.07.2011
2010 Per Magnus Sandsmark 1 0 student 01.01.2010 31.07.2011
2010 Knut Harg 1 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2010 Gunn Marit Helgesen 2 0 fylkesvaraordfører 01.01.2003 31.07.2011
2010 Dag Kjartan Bjerketvedt 1 0 rektor 01.01.1997 31.07.2011
2010 Jorund Ofte 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2007 31.07.2011
2010 Jørgen Snøås Gustavsen 1 0 student 01.01.2009 31.07.2012
2010 Trine Ellefsen 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2011
2010 Anne Margrete Blaker 2 0 leder 01.01.2005 31.12.2015
2010 Peter Fjågesund 1 0 professor 01.01.2007 31.07.2011
2010 Jannicke Døvre 2 0 student 01.01.2009 31.07.2010
2010 Carl-Magnus Nystad 1 0 førstekonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2010 Ingerid Risland 2 0 fagleder 01.01.2007 31.12.2015
2010 Hans KR. Lehmann 1 36770 rådmann 01.01.2008 31.07.2011
2010 Hans Olav Skau Ekornrød 1 37110 student 01.01.2008 31.07.2010
2010 Sigbjørn Molvik 1 37160 lærer 01.01.2007 31.07.2011
2010 Rune Bakke 1 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2010 Rune Nilsen 1 38100 professor emeritus 01.01.2007 31.12.2015
2010 Kari Carlsen 2 38120 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2011 Ragnhild Flesland 2 0 student 01.01.2010 31.07.2013
2011 Knut Duesund 1 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2011 Christian Berg 1 0 student 01.01.2011 31.07.2012
2011 Tor Lønnestad 1 0 høgskoledosent 01.01.2011 31.12.2015
2011 Jadwiga Blaszczyk-Podowska 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2011 Lene Elisabeth Walle 2 0 museumsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2011 Elin Ødegård 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2011 Jørgen Snøås Gustavsen 1 0 student 01.01.2009 31.07.2012
2011 Anne Margrete Blaker 2 0 leder 01.01.2005 31.12.2015
2011 Kristian Espeland 1 0 revisor 01.01.2011 31.12.2015
2011 Trine Ellefsen 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2011
2011 Ingerid Risland 2 0 fagleder 01.01.2007 31.12.2015
2011 Karin Elise Solberg Mathisen 2 0 uføretrygdet 01.01.2011 31.12.2015
2011 Peter Fjågesund 1 0 professor 01.01.2007 31.07.2011
2011 Dag Kjartan Bjerketvedt 1 0 rektor 01.01.1997 31.07.2011
2011 Jørund Ruud 1 0 politiker 01.01.2011 31.12.2015
2011 Ellen Hermanrud 2 0 bibliotekar 01.01.2011 31.12.2015
2011 Dag Olav Espeland 1 0 ass. skolesjef 01.01.2011 31.12.2015
2011 Carl-Magnus Nystad 1 0 førstekonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2011 Gro Lorentzen 2 0 høgskolelektor 01.01.1997 31.07.2011
2011 Gunn Marit Helgesen 2 0 fylkesvaraordfører 01.01.2003 31.07.2011
2011 Per Magnus Sandsmark 1 0 student 01.01.2010 31.07.2011
2011 Jorund Ofte 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2007 31.07.2011
2011 Morten Nøddebo 1 0 student 01.01.2011 31.07.2012
2011 Inger B. Nilsen 2 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2011 Erik Aarnes 1 0 administrasjonssjef 01.01.2011 31.12.2015
2011 Knut Harg 1 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2011 Per Åsmund Omholt 1 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2011 Kathrine Cappelen 2 32580 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2011 Hans KR. Lehmann 1 36770 rådmann 01.01.2008 31.07.2011
2011 Sigbjørn Molvik 1 37160 lærer 01.01.2007 31.07.2011
2011 Rune Bakke 1 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2011 Mona Sæbø 2 38030 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2011 Rune Nilsen 1 38100 professor emeritus 01.01.2007 31.12.2015
2011 Kari Carlsen 2 38120 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2012 Mona Grønnerud 2 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2012 Elin Ødegård 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2012 Morten Nøddebo 1 0 student 01.01.2011 31.07.2012
2012 Erik Aarnes 1 0 administrasjonssjef 01.01.2011 31.12.2015
2012 Tor Lønnestad 1 0 høgskoledosent 01.01.2011 31.12.2015
2012 Jørund Ruud 1 0 politiker 01.01.2011 31.12.2015
2012 Anne Margrete Blaker 2 0 leder 01.01.2005 31.12.2015
2012 Jørgen Snøås Gustavsen 1 0 student 01.01.2009 31.07.2012
2012 Jadwiga Blaszczyk-Podowska 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2012 Ragnhild Flesland 2 0 student 01.01.2010 31.07.2013
2012 Karin Elise Solberg Mathisen 2 0 uføretrygdet 01.01.2011 31.12.2015
2012 Christian Berg 1 0 student 01.01.2011 31.07.2012
2012 Lene Elisabeth Walle 2 0 museumsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2012 Knut Harg 1 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2012 Petter Botilsrud 1 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2012 Dag Olav Espeland 1 0 ass. skolesjef 01.01.2011 31.12.2015
2012 Ingerid Risland 2 0 fagleder 01.01.2007 31.12.2015
2012 Kristian Espeland 1 0 revisor 01.01.2011 31.12.2015
2012 Ellen Hermanrud 2 0 bibliotekar 01.01.2011 31.12.2015
2012 Sveinung Søyland Moen 1 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2012 Per Åsmund Omholt 1 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2012 Kathrine Cappelen 2 32580 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2012 Rune Bakke 1 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2012 Mona Sæbø 2 38030 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2012 Rune Nilsen 1 38100 professor emeritus 01.01.2007 31.12.2015
2013 Jadwiga Blaszczyk-Podowska 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2013 Erik Aarnes 1 0 administrasjonssjef 01.01.2011 31.12.2015
2013 Knut Harg 1 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2013 Elin Ødegård 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2013 Petter Botilsrud 1 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2013 Anne Margrete Blaker 2 0 leder 01.01.2005 31.12.2015
2013 Tim-Nicolai Fjellvang 1 0 student 01.01.2013 31.07.2014
2013 Lene Elisabeth Walle 2 0 museumsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2013 Karin Elise Solberg Mathisen 2 0 uføretrygdet 01.01.2011 31.12.2015
2013 Kristian Espeland 1 0 revisor 01.01.2011 31.12.2015
2013 Ingerid Risland 2 0 fagleder 01.01.2007 31.12.2015
2013 Ragnhild Flesland 2 0 student 01.01.2010 31.07.2013
2013 Camilla Berg Rindahl 2 0 student 01.01.2013 31.07.2015
2013 Per Åsmund Omholt 1 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2013 Mona Grønnerud 2 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2013 Tor Lønnestad 1 0 høgskoledosent 01.01.2011 31.12.2015
2013 Ellen Hermanrud 2 0 bibliotekar 01.01.2011 31.12.2015
2013 Dag Olav Espeland 1 0 ass. skolesjef 01.01.2011 31.12.2015
2013 Jørund Ruud 1 0 politiker 01.01.2011 31.12.2015
2013 Tove Nordstokke 2 0 student 01.01.2013 31.07.2015
2013 Sveinung Søyland Moen 1 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2013 Kathrine Cappelen 2 32580 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2013 Rune Bakke 1 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2013 Sondre Lindgren 1 38000 student 01.01.2013 31.07.2014
2013 Mona Sæbø 2 38030 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2013 Rune Nilsen 1 38100 professor emeritus 01.01.2007 31.12.2015
2014 Jadwiga Blaszczyk-Podowska 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2014 Camilla Berg Rindahl 2 0 student 01.01.2013 31.07.2015
2014 Anne Margrete Blaker 2 0 leder 01.01.2005 31.12.2015
2014 Karin Elise Solberg Mathisen 2 0 uføretrygdet 01.01.2011 31.12.2015
2014 Stian Berg 1 0 student 01.01.2014 04.12.2014
2014 Ingerid Risland 2 0 fagleder 01.01.2007 31.12.2015
2014 Kristian Espeland 1 0 revisor 01.01.2011 31.12.2015
2014 Erik Aarnes 1 0 administrasjonssjef 01.01.2011 31.12.2015
2014 Elin Ødegård 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2014 Knut Harg 1 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2014 Tor Lønnestad 1 0 høgskoledosent 01.01.2011 31.12.2015
2014 Tim-Nicolai Fjellvang 1 0 student 01.01.2013 31.07.2014
2014 Ellen Hermanrud 2 0 bibliotekar 01.01.2011 31.12.2015
2014 Jørund Ruud 1 0 politiker 01.01.2011 31.12.2015
2014 Tove Nordstokke 2 0 student 01.01.2013 31.07.2015
2014 Per Åsmund Omholt 1 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2014 Lene Elisabeth Walle 2 0 museumsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2014 Kai Arne Semb Sætre 1 0 student 01.01.2014 31.12.2015
2014 Dag Olav Espeland 1 0 ass. skolesjef 01.01.2011 31.12.2015
2014 Kathrine Cappelen 2 32580 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2014 Rune Bakke 1 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2014 Sondre Lindgren 1 38000 student 01.01.2013 31.07.2014
2014 Mona Sæbø 2 38030 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2014 Rune Nilsen 1 38100 professor emeritus 01.01.2007 31.12.2015
2014 Michael Melbye 1 39170 student 01.01.2014 31.12.2015
2015 Erik Aarnes 1 0 administrasjonssjef 01.01.2011 31.12.2015
2015 Elin Ødegård 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2015 Dag Olav Espeland 1 0 ass. skolesjef 01.01.2011 31.12.2015
2015 Jadwiga Blaszczyk-Podowska 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2015 Kristian Espeland 1 0 revisor 01.01.2011 31.12.2015
2015 Per Åsmund Omholt 1 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2015 Camilla Berg Rindahl 2 0 student 01.01.2013 31.07.2015
2015 Kai Arne Semb Sætre 1 0 student 01.01.2014 31.12.2015
2015 Martine Lifjeld 2 0 student 01.01.2015 31.12.2015
2015 Karin Elise Solberg Mathisen 2 0 uføretrygdet 01.01.2011 31.12.2015
2015 Lene Elisabeth Walle 2 0 museumsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2015 Anne Margrete Blaker 2 0 leder 01.01.2005 31.12.2015
2015 Ingerid Risland 2 0 fagleder 01.01.2007 31.12.2015
2015 Tor Lønnestad 1 0 høgskoledosent 01.01.2011 31.12.2015
2015 Jørund Ruud 1 0 politiker 01.01.2011 31.12.2015
2015 Ellen Hermanrud 2 0 bibliotekar 01.01.2011 31.12.2015
2015 Knut Harg 1 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2015 Tove Nordstokke 2 0 student 01.01.2013 31.07.2015
2015 Kathrine Cappelen 2 32580 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2015 Rune Bakke 1 37180 professor 01.01.2003 31.12.2015
2015 Mona Sæbø 2 38030 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2015 Rune Nilsen 1 38100 professor emeritus 01.01.2007 31.12.2015
2015 Michael Melbye 1 39170 student 01.01.2014 31.12.2015