FORVALTNINGSDATABASEN

Unn Beate Meling

Denne siden viser opplysninger om Unn Beate Meling fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Unn Beate Meling
NSD id-nummer: 12881
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Konsulent 1970
1984 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Konsulent 1970
1985 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Konsulent 1970
1986 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Konsulent 1970
1987 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Konsulent 1970 1970
1988 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 806 Sosialsjef 1970