Forvaltningsdatabasen

Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark
Utvalgsnummer: 6031000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1960
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 1960 av Sosialdepartementet i henhold til lov om uføretrygd av 22. januar 1960, paragraf 11, nå etter lov om folketrygd av 17. juni 1966, paragraf 13,3.
Tidsfrist: 1985
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 4 0 75 190000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 4 16 75 190000 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 4 16 64 190175 Annen instans
1983 Sosialdepartementet 4 16 58 197485 Annen instans
1984 Sosialdepartementet 4 16 62 184273 Annen instans
1985 Sosialdepartementet 4 16 67 232894 Annen instans
1986 Sosialdepartementet 4 16 58 206891 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 4 16 40 138520
1988 Sosialdepartementet 4 16 55 180117
1989 Sosialdepartementet 4 16 50 170399
1990 Sosialdepartementet 4 16 42 144006
1991 Sosialdepartementet 4 16 32 110321
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Johan Martinussen 1 805 Sosialsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Finn Gjermundsen 1 806 Attføringskonsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Rogan 1 806 Overlege Av departement
1980 Vanlig varamedlem Otto H. Brun Pedersen 1 806 Ass.Fylkeslege Av departement
1980 Nestleder Arnfinn Stenhaug 1 806 Fylkesarbeidssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Arnold Bjørkholt 1 806 Sosialsjef Av departement
1980 Leder Arne-Birger Knapskog 1 806 Fylkeslege Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Vigdis Aksnes 2 806 Assisterende Overlege Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ella Sævik Tollefsen 2 806 Arbeidskonsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Johannes Klungseth 1 807 Trygdeavdelingsleder Av departement
1980 Vanlig varamedlem Per Nagelsaker 1 807 Attføringssekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ole Bjørn Herland 1 811 Distriktslege Av departement
1980 Vanlig varamedlem Elsa Sandvik 2 815 Trygdeavdelingsleder Av departement
1980 Vanlig varamedlem Halvor Langåsdalen 1 822 Lege Av departement
1980 Vanlig varamedlem Gerd Haukeli 2 826 Sekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kari Hørthe 2 829 Trygdesjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Johan Martinussen 1 805 Sosialsjef Av departement
1981 Leder Arne-Birger Knapskog 1 806 Fylkeslege Av departement 1970 1970
1981 Nestleder Arnfinn Stenhaug 1 806 Fylkesarbeidssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arnold Bjørkholt 1 806 Sosialsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Otto H. Brun Pedersen 1 806 Ass.Fylkeslege Av departement
1981 Vanlig varamedlem Finn Gjermundsen 1 806 Attføringskonsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Vigdis Aksnes 2 806 Assisterende Overlege Av departement
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Rogan 1 806 Overlege Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ella Sævik Tollefsen 2 806 Arbeidskonsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Per Nagelsaker 1 807 Attføringssekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Johannes Klungseth 1 807 Trygdeavdelingsleder Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ole Bjørn Herland 1 811 Distriktslege Av departement
1981 Vanlig varamedlem Elsa Sandvik 2 815 Trygdeavdelingsleder Av departement
1981 Vanlig medlem Torill Bærland 2 819 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Halvor Langåsdalen 1 822 Lege Av departement
1981 Vanlig varamedlem Gerd Haukeli 2 826 Sekretær Av departement
1981 Vanlig medlem Oddmund Sandland 1 829 Trygdesjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kari Hørthe 2 829 Trygdesjef Av departement
1983 Vanlig varamedlem Johan Martinussen 1 805 Sosialsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Asbjørn Tveiten 1 805 Arbeidskonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Otto H. Brun Pedersen 1 806 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Tor Carlsen 1 806 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Vigdis Aksnes 2 806 Ass. Overlege Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Finn Gjermundsen 1 806 Attføringskonsule Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Nagelsaker 1 807 Attføringssekretæ Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Johannes Klungseth 1 807 Trygdeavdelingsle Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Torgeir Jørstad 1 815 Sosialsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Torill Bærland 2 819 Sosialsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Halvor Langåsdalen 1 822 Lege Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ingeborg Marie Brenne 2 822 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Gerd Haukeli 2 826 Sekretær Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Oddmund Sandland 1 829 Trygdesjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kari Hørthe 2 829 Trygdesjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Olav Røyneland 1 833 Lege 1970
1984 Vanlig varamedlem Johan Martinussen 1 805 Sosialsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Asbjørn Tveiten 1 805 Arbeidskonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Vigdis Aksnes 2 806 Ass. Overlege Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Otto H. Brun Pedersen 1 806 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Batt 1 806 Helsesjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Tor Carlsen 1 806 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Finn Gjermundsen 1 806 Attføringskonsule Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Nagelsaker 1 807 Attføringssekretæ Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Johannes Klungseth 1 807 Trygdeavdelingsle Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Torgeir Jørstad 1 815 Sosialsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Torill Bærland 2 819 Sosialsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ingeborg Marie Brenne 2 822 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Gerd Haukeli 2 826 Sekretær Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kari Hørthe 2 829 Trygdesjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Oddmund Sandland 1 829 Trygdesjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Olav Røyneland 1 833 Lege 1970
1985 Vanlig varamedlem Asbjørn Tveiten 1 805 Arbeidskonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Johan Martinussen 1 805 Sosialsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Wera Ebeltoft 2 805 Fylkesarbeidssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Tor Carlsen 1 806 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Frida Sviland 2 806 Attføringssekretæ Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Batt 1 806 Helsesjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kai Kise 1 806 Lege Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Finn Gjermundsen 1 806 Attføringskonsule Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Vigdis Aksnes 2 806 Ass. Overlege Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Otto H. Brun Pedersen 1 806 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Johannes Klungseth 1 807 Trygdeavdelingsle Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Nagelsaker 1 807 Attføringssekretæ Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Erik Arne Hansen 1 807 Attføringssekretæ Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Torgeir Jørstad 1 815 Sosialsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jan Petter Jansen 1 817 Sosialkurator Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Torill Bærland 2 819 Sosialsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ingeborg Marie Brenne 2 822 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Gerd Haukeli 2 826 Sekretær Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kari Hørthe 2 829 Trygdesjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Oddmund Sandland 1 829 Trygdesjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Olav Røyneland 1 833 Lege 1970
1986 Vanlig varamedlem Gerd Wold 2 805 Administrasjonsse Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Johan Martinussen 1 805 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Karin Asbjørnsen 2 805 Administrasjonsse Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Finn Gjermundsen 1 806 Attføringskonsule Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Frida Sviland 2 806 Attføringssekretæ Av departement 1970 1970
1986 Leder Arne-Birger Knapskog 1 806 Fylkeslege Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Margrete Anchersen 2 806 Bedriftslege Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Tor Carlsen 1 806 Ass. Fylkeslege Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Kristin Prestegaard 2 806 Lege Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Leif Åge Eilertsen 1 814 Fylkesarbeidssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Torgeir Jørstad 1 815 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Jørgen Halvorsen 1 815 Avdelingsleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Per Lauvli 1 817 Trygdesjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jan Petter Jansen 1 817 Sosialkurator Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Herlof Harstad 1 834 Overlege Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Gerd Wold 2 805 Administrasjons Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Karin Asbjørnsen 2 805 Administrasjons Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kristin Prestegaard 2 806 Lege Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Margrete Anchersen 2 806 Bedriftslege Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Leif Åge Eilertsen 1 814 Fylkesarbeidssj Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Jørgen Halvorsen 1 815 Avdelingsleder Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Terje Wiberg 1 817 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Per Lauvli 1 817 Trygdesjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Herlof Harstad 1 834 Overlege Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Karin Asbjørnsen 2 805 Administrasjons Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Gerd Wold 2 805 Administrasjons Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Unn Beate Meling 2 806 Sosialsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Kristin Prestegaard 2 806 Lege Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Margrete Anchersen 2 806 Bedriftslege Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Sidsel Beate Kløverød 2 806 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Gisle Roksund 1 811 Lege Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Leif Åge Eilertsen 1 814 Fylkesarbeidssj Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Jørgen Halvorsen 1 815 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Varamedlem og nestleder Per Lauvli 1 817 Trygdesjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Terje Wiberg 1 817 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Herlof Harstad 1 834 Overlege Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Gerd Wold 2 805 Førstesekretær Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Karin Asbjørnsen 2 805 Førstesekretær Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Sidsel Beate Kløverød 2 806 Sosialsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Margrete Anchersen 2 806 Bedriftslege Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Kristin Prestegaard 2 806 Lege Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ingunn B. Haslekås 2 807 Formidler Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Gisle Roksund 1 811 Kommunelege Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Leif Åge Eilertsen 1 814 Fylkesarbeidssj Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Jørgen Halvorsen 1 815 Avdelingsleder Av departement 1970
1989 Nestleder Per Lauvli 1 817 Trygdesjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Gunnar Andersen 1 828 Ass. Fylkeslege Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Johan Martinussen 1 805 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Gerd Wold 2 805 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Karin Asbjørnsen 2 805 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Margrete Anchersen 2 806 Bedriftslege Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Roger Tranberg 1 806 Attføringssekre Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Frida Sviland 2 806 Attføringssekre Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Sidsel Beate Kløverød 2 806 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Finn Gjermundsen 1 806 Attføringskonsu Av departement 1970 1970
1990 Leder Arne-Birger Knapskog 1 806 Fylkeslege Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Kristin Prestegaard 2 806 Lege Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Ingunn B. Haslekås 2 807 Formidler Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Tone Bjørg Bolkesjø 2 807 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Gisle Roksund 1 811 Kommunelege Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Leif Åge Eilertsen 1 814 Fylkesarbeidssj Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Kjell Halfdan Olsen 1 814 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Torgeir Jørstad 1 815 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Jørgen Halvorsen 1 815 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1990 Nestleder Per Lauvli 1 817 Trygdesjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Andersen 1 828 Ass. Fylkeslege Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Jan Petter Jansen 1 921 Sosialkurator Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Roger Tranberg 1 806 Attføringssekre Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Tone Bjørg Bolkesjø 2 807 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ingunn B. Haslekås 2 807 Formidler Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kjell Halfdan Olsen 1 814 Førstekonsulent Av departement 1970