FORVALTNINGSDATABASEN

Marit Bærøe

Denne siden viser opplysninger om Marit Bærøe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit Bærøe
NSD id-nummer: 129183
Fødselsår: 1975
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2013 Rådet for dyreetikk 90200 Regionsjef, Havbruk i Nord 01.01.2013 30.06.2023
2014 Rådet for dyreetikk 90200 Regionsjef, Havbruk i Nord 01.01.2013 30.06.2023
2015 Rådet for dyreetikk 90200 Regionsjef, Havbruk i Nord 01.01.2013 30.06.2023
2016 Rådet for dyreetikk 90200 Regionsjef, Havbruk i Nord 01.01.2013 30.06.2023
2017 Rådet for dyreetikk 90200 Regionsjef, Havbruk i Nord 01.01.2013 30.06.2023
2018 Rådet for dyreetikk 90200 Regionsjef, Havbruk i Nord 01.01.2013 30.06.2023
2019 Rådet for dyreetikk 90200 Regionsjef, Havbruk i Nord 01.01.2013 30.06.2023
2020 Rådet for dyreetikk 90200 Regionsjef, Havbruk i Nord 01.01.2013 30.06.2023
2021 Rådet for dyreetikk 90200 Regionsjef, Havbruk i Nord 01.01.2013 30.06.2023