FORVALTNINGSDATABASEN

Grete Bæverfjord

Denne siden viser opplysninger om Grete Bæverfjord fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Grete Bæverfjord
NSD id-nummer: 129184
Fødselsår: 1959
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2007 Utvalg for forsøk med dyr 66120 veterinær 01.01.2007 31.12.2009
2008 Utvalg for forsøk med dyr 66120 veterinær 01.01.2007 31.12.2009
2009 Utvalg for forsøk med dyr 66120 veterinær 01.01.2007 31.12.2009
2016 Rådet for dyreetikk 66120 Forsker 01.01.2016 30.06.2019
2017 Rådet for dyreetikk 66120 Forsker 01.01.2016 30.06.2019
2018 Rådet for dyreetikk 66120 Forsker 01.01.2016 30.06.2019
2019 Rådet for dyreetikk 66120 Forsker 01.01.2016 30.06.2019