FORVALTNINGSDATABASEN

Dag Carlstedt

Denne siden viser opplysninger om Dag Carlstedt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dag Carlstedt
NSD id-nummer: 129277
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Kontrollkommisjonen for psykiatrien i Vestfold HF - Psykiatrisk fylkesavdeling Kontroll 0 sorenskriver 01.01.2003 31.12.2010
2004 Kontrollkommisjon for Vestfold Kontroll 0 sorenskriver 01.01.1994 28.12.2004
2005 Kontrollkommisjonen for psykiatrien i Vestfold HF - Psykiatrisk fylkesavdeling Kontroll 0 sorenskriver 01.01.2003 31.12.2010
2006 Kontrollkommisjonen for psykiatrien i Vestfold HF - Psykiatrisk fylkesavdeling Kontroll 0 sorenskriver 01.01.2003 31.12.2010
2007 Kontrollkommisjonen for psykiatrien i Vestfold HF - Psykiatrisk fylkesavdeling Kontroll 0 sorenskriver 01.01.2003 31.12.2010
2008 Kontrollkommisjonen for psykiatrien i Vestfold HF - Psykiatrisk fylkesavdeling Kontroll 0 sorenskriver 01.01.2003 31.12.2010
2009 Kontrollkommisjonen for psykiatrien i Vestfold HF - Psykiatrisk fylkesavdeling Kontroll 0 sorenskriver 01.01.2003 31.12.2010
2010 Kontrollkommisjonen for psykiatrien i Vestfold HF - Psykiatrisk fylkesavdeling Kontroll 0 sorenskriver 01.01.2003 31.12.2010