Forvaltningsdatabasen

Kontrollkommisjon for Vestfold

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjon for Vestfold" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjon for Vestfold
Utvalgsnummer: 1485
Opprettelsesår: 1962
Opphørsår: 2010
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Jens Kristian Elstad 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2004 Eva T. Thorsen 2 0 husstellærer Departementet 01.01.1983 28.12.2004
2004 Dag Carlstedt 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.1994 28.12.2004
2004 Stig Viken 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1994 31.12.2010
2004 Per Sandvik 1 0 lege Departementet 01.01.1996 28.12.2004
2004 Elsa Johanne Svendsen 2 0 husstellærer Departementet 01.01.1989 31.12.2006
2004 Ide Birkeland 2 0 sosionom Departementet 01.01.1996 31.12.2007
2004 Per Bentsen 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2004 Kari Krogsbøl Kristoffersen 2 0 sosialsjef Departementet 01.01.1983 31.12.2007
2004 Arnt Ole Ree 1 0 lege Departementet 01.01.1994 28.12.2004
2005 Ide Birkeland 2 0 sosionom Departementet 01.01.1996 31.12.2007
2005 Per Bentsen 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2005 Kari Krogsbøl Kristoffersen 2 0 sosialsjef Departementet 01.01.1983 31.12.2007
2005 Jens Kristian Elstad 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2005 Stig Viken 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1994 31.12.2010
2005 Elsa Johanne Svendsen 2 0 husstellærer Departementet 01.01.1989 31.12.2006
2006 Per Bentsen 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2006 Jens Kristian Elstad 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2006 Elsa Johanne Svendsen 2 0 husstellærer Departementet 01.01.1989 31.12.2006
2006 Kari Krogsbøl Kristoffersen 2 0 sosialsjef Departementet 01.01.1983 31.12.2007
2006 Stig Viken 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1994 31.12.2010
2006 Per Fevang 1 0 lege Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2006 Ide Birkeland 2 0 sosionom Departementet 01.01.1996 31.12.2007
2007 Hege Marie Wahl 2 0 lege Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2007 Per Fevang 1 0 lege Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2007 Jens Kristian Elstad 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2007 Kari Krogsbøl Kristoffersen 2 0 sosialsjef Departementet 01.01.1983 31.12.2007
2007 Stig Viken 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1994 31.12.2010
2007 Ide Birkeland 2 0 sosionom Departementet 01.01.1996 31.12.2007
2007 Roar Norbotten 1 0 konsulent Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2007 Per Bentsen 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2008 Jens Kristian Elstad 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2008 Per Bentsen 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2008 Hege Marie Wahl 2 0 lege Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2008 Roar Norbotten 1 0 konsulent Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2008 Stig Viken 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1994 31.12.2010
2008 Per Fevang 1 0 lege Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2009 Stig Viken 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1994 31.12.2010
2009 Hege Marie Wahl 2 0 lege Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2009 Roar Norbotten 1 0 konsulent Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2009 Jens Kristian Elstad 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2009 Per Bentsen 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2009 Per Fevang 1 0 lege Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2010 Stig Viken 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1994 31.12.2010
2010 Hege Marie Wahl 2 0 lege Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2010 Jens Kristian Elstad 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2010 Per Bentsen 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2010 Roar Norbotten 1 0 konsulent Departementet 01.01.2007 31.12.2010