FORVALTNINGSDATABASEN

Knut Duesund

Denne siden viser opplysninger om Knut Duesund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Duesund
NSD id-nummer: 129563
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Styret for Høgskolen i Telemark 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2005 Styret for Høgskolen i Telemark 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2006 Styret for Høgskolen i Telemark 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2007 Styret for Høgskolen i Telemark 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2008 Styret for Høgskolen i Telemark 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2009 Styret for Høgskolen i Telemark 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2010 Styret for Høgskolen i Telemark 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2011 Styret for Høgskolen i Telemark 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011