FORVALTNINGSDATABASEN

Jens Kristian Elstad

Denne siden viser opplysninger om Jens Kristian Elstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jens Kristian Elstad
NSD id-nummer: 129858
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sør 0 sorenskriver 01.01.2002 31.12.2008
2004 Kontrollkommisjon for Vestfold Kontroll 0 sorenskriver 01.01.2003 31.12.2010
2005 Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sør 0 sorenskriver 01.01.2002 31.12.2008
2005 Kontrollkommisjon for Vestfold Kontroll 0 sorenskriver 01.01.2003 31.12.2010
2006 Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sør 0 sorenskriver 01.01.2002 31.12.2008
2006 Kontrollkommisjon for Vestfold Kontroll 0 sorenskriver 01.01.2003 31.12.2010
2007 Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sør 0 sorenskriver 01.01.2002 31.12.2008
2007 Kontrollkommisjon for Vestfold Kontroll 0 sorenskriver 01.01.2003 31.12.2010
2008 Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sør 0 sorenskriver 01.01.2002 31.12.2008
2008 Kontrollkommisjon for Vestfold Kontroll 0 sorenskriver 01.01.2003 31.12.2010
2009 Kontrollkommisjon for Vestfold Kontroll 0 sorenskriver 01.01.2003 31.12.2010
2010 Kontrollkommisjon for Vestfold Kontroll 0 sorenskriver 01.01.2003 31.12.2010