FORVALTNINGSDATABASEN

Tore Eriksen

Denne siden viser opplysninger om Tore Eriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Eriksen
NSD id-nummer: 129965
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2014 Ekspertutvalg om flerårige budsjetter Utredning / ekspertutvalg 68630 spesialrådgiver 01.01.2014 31.12.2015
2014 Produktivitetskommisjonen Utredning / ekspertutvalg Kongen 68630 spesialrådgiver 01.01.2014 24.11.2016
2015 Ekspertutvalg om flerårige budsjetter Utredning / ekspertutvalg 68630 spesialrådgiver 01.01.2014 31.12.2015
2015 Produktivitetskommisjonen Utredning / ekspertutvalg Kongen 68630 spesialrådgiver 01.01.2014 24.11.2016
2015 Utvalg om innvandringens konsekvenser 68630 spesialrådgiver 01.01.2015 01.02.2017
2016 Produktivitetskommisjonen Utredning / ekspertutvalg Kongen 68630 spesialrådgiver 01.01.2014 24.11.2016
2016 Utvalg om innvandringens konsekvenser 68630 spesialrådgiver 01.01.2015 01.02.2017
2017 Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene Utredning / ekspertutvalg Av departement 68630 Fylkesrådmann 01.01.2017 01.02.2018
2017 Utvalg om innvandringens konsekvenser 68630 spesialrådgiver 01.01.2015 01.02.2017
2018 Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene Utredning / ekspertutvalg Av departement 68630 Fylkesrådmann 01.01.2017 01.02.2018