FORVALTNINGSDATABASEN

Jorunn Vikan Larsen

Denne siden viser opplysninger om Jorunn Vikan Larsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jorunn Vikan Larsen
NSD id-nummer: 13030
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1601 Førstesekretær 1970
1984 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1601 Førstesekretær 1970
1985 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1601 Førstesekretær 1970