Forvaltningsdatabasen

Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk
Utvalgsnummer: 11013000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1964
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 18.12.1964 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Overført 1. januar 1973 fra Landbruksdepartementet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Miljøverndepartementet 8 0 8 264000 Annen instans
1981 Miljøverndepartementet 8 10 12 264000 Vedkommende departement
1982 Miljøverndepartementet 8 8 9 206000 Annen instans
1983 Miljøverndepartementet 8 9 12 120000 Vedkommende departement
1984 Miljøverndepartementet 8 9 8 212954 Vedkommende departement
1985 Miljøverndepartementet 8 9 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ole Knapp 1 301 Sekretær I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Lars T. Bjella 1 619 Bonde Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ola Vindegg 1 620 Bonde I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Erlend Waatevik 1 1201 Fiskerikonsulent Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Nestleder Dominicus Bjordal 1 1214 Ordfører I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Leif Bergan 1 1601 Kontorsjef Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem John Arnfinn Weiseth 1 1601 Jakt- Og Fiskekonsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Jorunn Giske 2 1601 Distriktssekretær Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ingeborg Bjørgum 2 1601 Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Eldar Gaarde 1 1601 Vitenskapelig Konsulent Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Reidar Grande 1 1601 Førstekonsulent 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Jomar Aae 1 1638 Advokat I statsråd 1970
1980 Leder Guttorm Hansen 1 1703 Stortingsrepresentant I statsråd
1980 Vanlig medlem Turid Kjellman Pedersen 2 2012 Bonde I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Aina Hanssen 2 2020 Apotektekniker I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Hans Haagensrud 1 2020 Viltkonsulent Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ole Knapp 1 301 Sekretær I statsråd 1970 1970
1981 Leder Arnfinn Lund 1 401 Fylkesmann I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Lars T. Bjella 1 619 Bonde Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Ola Vindegg 1 620 Bonde I statsråd 1970 1970
1981 Nestleder Dominicus Bjordal 1 1214 Ordfører I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem John Arnfinn Weiseth 1 1601 Jakt- Og Fiskekonsulent I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Jorunn Giske 2 1601 Distriktssekretær Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Reidar Grande 1 1601 Førstekonsulent 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ingeborg Bjørgum 2 1601 Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Jomar Aae 1 1638 Advokat I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Aina Hanssen 2 2020 Husmor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ingrid Smuk Rolstad 2 2025 Husmor 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Lars Petter Hansen 1 214 Forsker Av andre 1970
1983 Leder Arnfinn Lund 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Eldar Gaarde 1 1601 Forsker Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Jorunn Vikan Larsen 2 1601 Førstesekretær Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Jakob Soldal 1 1601 Førstekonsulent Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Terje Skogland 1 1601 Forsker Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Aina Hanssen 2 2020 Apotekertekniker I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Ingrid Smuk Rolstad 2 2025 Husmor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Lars Petter Hansen 1 214 Forsker Av andre 1970
1984 Leder Arnfinn Lund 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jorunn Vikan Larsen 2 1601 Førstesekretær Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Jakob Soldal 1 1601 Førstekonsulent Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Terje Skogland 1 1601 Forsker Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Eldar Gaarde 1 1601 Forsker Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Aina Hanssen 2 2020 Apotekertekniker I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Ingrid Smuk Rolstad 2 2025 Husmor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Lars Petter Hansen 1 214 Forsker Av andre 1970
1985 Leder Arnfinn Lund 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Eldar Gaarde 1 1601 Forsker Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Jakob Soldal 1 1601 Førstekonsulent Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Terje Skogland 1 1601 Forsker Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Jorunn Vikan Larsen 2 1601 Førstesekretær Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Aina Hanssen 2 2020 Apotektekniker I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ingrid Smuk Rolstad 2 2025 Husmor I statsråd 1970