FORVALTNINGSDATABASEN

Terje Skogland

Denne siden viser opplysninger om Terje Skogland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Terje Skogland
NSD id-nummer: 13032
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1601 Forsker 1970
1984 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1601 Forsker 1970
1985 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1601 Forsker 1970
1988 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Forsker 1970
1989 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Forsker 1970