FORVALTNINGSDATABASEN

Einar Frogner

Denne siden viser opplysninger om Einar Frogner fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Einar Frogner
NSD id-nummer: 130434
Fødselsår: 1893
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2006 Kontaktutvalg for rovviltforvaltning Granskning / undersøkelse Av departement 23220 01.01.2006 31.12.2019
2007 Kontaktutvalg for rovviltforvaltning Granskning / undersøkelse Av departement 23220 01.01.2006 31.12.2019
2008 Kontaktutvalg for rovviltforvaltning Granskning / undersøkelse Av departement 23220 01.01.2006 31.12.2019
2009 Kontaktutvalg for rovviltforvaltning Granskning / undersøkelse Av departement 23220 01.01.2006 31.12.2019
2010 Kontaktutvalg for rovviltforvaltning Granskning / undersøkelse Av departement 23220 01.01.2006 31.12.2019
2011 Kontaktutvalg for rovviltforvaltning Granskning / undersøkelse Av departement 23220 01.01.2006 31.12.2019
2012 Kontaktutvalg for rovviltforvaltning Granskning / undersøkelse Av departement 23220 01.01.2006 31.12.2019
2013 Kontaktutvalg for rovviltforvaltning Granskning / undersøkelse Av departement 23220 01.01.2006 31.12.2019
2014 Kontaktutvalg for rovviltforvaltning Granskning / undersøkelse Av departement 23220 01.01.2006 31.12.2019
2015 Kontaktutvalg for rovviltforvaltning Granskning / undersøkelse Av departement 23220 01.01.2006 31.12.2019
2016 Kontaktutvalg for rovviltforvaltning Granskning / undersøkelse Av departement 23220 01.01.2006 31.12.2019
2017 Rådet for dyreetikk 23220 Agronom 01.01.2017 30.06.2019
2017 Kontaktutvalg for rovviltforvaltning Granskning / undersøkelse Av departement 23220 01.01.2006 31.12.2019
2018 Rådet for dyreetikk 23220 Agronom 01.01.2017 30.06.2019
2018 Kontaktutvalg for rovviltforvaltning Granskning / undersøkelse Av departement 23220 01.01.2006 31.12.2019
2019 Rådet for dyreetikk 23220 Agronom 01.01.2017 30.06.2019
2019 Kontaktutvalg for rovviltforvaltning Granskning / undersøkelse Av departement 23220 01.01.2006 31.12.2019