FORVALTNINGSDATABASEN

Merete Kiyhle-Hansen

Denne siden viser opplysninger om Merete Kiyhle-Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Merete Kiyhle-Hansen
NSD id-nummer: 13063
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 533 Småbruker 1970 1970
1984 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 533 Småbruker 1970
1985 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 533 Småbruker 1970
1986 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 533 Småbruker 1970
1987 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Småbruker 1970
1988 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Småbruker 1970
1989 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Småbruker 1970 1970
1993 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Smibruker 1970 1970
1997 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Småbruker 1970 1970