Forvaltningsdatabasen

Samordningsutvalg for organisert beitebruk

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Samordningsutvalg for organisert beitebruk" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Samordningsutvalg for organisert beitebruk
Utvalgsnummer: 11101000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1972
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 29.05.1972 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Lede og koordinere arbeidet med organisert sauesanking etterbestemmelser gitt av Landbruksdepartementet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 5 0 4 0
1981 Landbruksdepartementet 5 4 5 40897
1982 Landbruksdepartementet 5 4 4 48865 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 5 4 4 51039 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 5 4 5 56707 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 5 4 6 66165 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 5 4 4 50982 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 5 4 4 32297
1988 Landbruksdepartementet 5 4 4 61827
1989 Landbruksdepartementet 5 4 4 82946
1990 Landbruksdepartementet 5 4 4 76126
1991 Landbruksdepartementet 5 4 4 58606
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Serinius Trodahl 1 214 Statskonsulent 1970
1980 Vanlig varamedlem Helge Fagerbakke 1 219 Konsulent 1970
1980 Vanlig medlem Einar Fjeld 1 219 Konsulent 1970
1980 Vanlig varamedlem Hellik Granstuen 1 220 Byråsjef 1970
1980 Vanlig medlem Oddvar Undheim 1 301 Konsulent 1970
1980 Vanlig varamedlem Hans Forr 1 519 Bonde 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne Rian 1 602 Fylkesagronom 1970
1980 Vanlig medlem Martin Voll 1 1653 Herredsagronom 1970
1980 Vanlig medlem Sverre Dybwad 1 1702 Fylkesagronom 1970
1981 Leder Serinius Trodahl 1 214 Statskonsulent 1970
1981 Vanlig medlem Einar Fjeld 1 219 Konsulent 1970
1981 Vanlig varamedlem Helge Fagerbakke 1 219 Konsulent 1970
1981 Vanlig varamedlem Hellik Granstuen 1 220 Byråsjef 1970
1981 Vanlig medlem Oddvar Undheim 1 301 Konsulent 1970
1981 Vanlig varamedlem Hans Forr 1 519 Bonde 1970
1981 Vanlig varamedlem Arne Rian 1 602 Fylkesagronom 1970
1981 Vanlig medlem Martin Voll 1 1653 Herredsagronom 1970
1981 Vanlig medlem Sverre Dybwad 1 1702 Fylkesagronom 1970
1983 Leder Serinius Trodahl 1 214 Statskonsulent Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Solfrid Nesteby Steen 2 436 Herredsagronom Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Merete Kiyhle-Hansen 2 533 Småbruker Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Arvid Brun 1 633 Bonde Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Solvor Kringeland 2 1146 Bonde Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Hallvard Bakken 1 1146 Bonde Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Leif Bjørkli 1 1721 Heradsagronom Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Lars Laholt 1 1804 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Leif Pedersen 1 1902 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Solfrid Nesteby Steen 2 436 Overassistent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Merete Kiyhle-Hansen 2 533 Småbruker Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arvid Brun 1 633 Bonde Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Solvor Kringeland 2 1146 Bonde Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Hallvard Bakken 1 1146 Bonde Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Leif Bjørkli 1 1721 Heradsagronom Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Lars Laholt 1 1804 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Leif Pedersen 1 1902 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Solfrid Nesteby Steen 2 436 Overassistent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Merete Kiyhle-Hansen 2 533 Småbruker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Arvid Brun 1 633 Bonde Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Solvor Kringeland 2 1146 Bonde Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Hallvard Bakken 1 1146 Bonde Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Leif Bjørkli 1 1721 Heradsagronom Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Lars Laholt 1 1804 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Leif Pedersen 1 1902 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Solfrid Nesteby Steen 2 436 Overassistent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Merete Kiyhle-Hansen 2 533 Småbruker Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Arvid Brun 1 633 Bonde Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Solvor Kringeland 2 1146 Bonde Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Hallvard Bakken 1 1146 Bonde Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Leif Bjørkli 1 1721 Heradsagronom Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Lars Laholt 1 1804 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Leif Pedersen 1 1902 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Leder Serinius Trodahl 1 214 Statskonsulent Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Solfrid Nesteby Steen 2 436 Overassistent Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Arvid Brun 1 633 Bonde Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Solvor Kringeland 2 1146 Bonde Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Hallvard Bakken 1 1146 Bonde Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Ingebjørg Karmhus 2 1718 Bonde Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Leif Bjørkli 1 1721 Heradsagronom Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Lars Laholt 1 1804 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Leif Pedersen 1 1902 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Ingebjørg Karmhus 2 1718 Bonde Av departement 1970
1989 Leder Leif Skomakerstuen 1 401 Fylkeslandbruks Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Anne Havrevold 2 412 Saueholder Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Gerd Elisabeth Dale 2 1539 Herredsagronom Av departement 1970
1990 Leder Leif Skomakerstuen 1 401 Fylkeslandbruks Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anne Havrevold 2 412 Saueholder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Gerd Elisabeth Dale 2 1539 Jordbrukssjef Av departement 1970
1991 Leder Leif Skomakerstuen 1 401 Fylkeslandbruks Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Anne Havrevold 2 412 Saueholder Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Gerd Elisabeth Dale 2 1539 Jordbrukssjef Av departement 1970