FORVALTNINGSDATABASEN

Knut Harg

Denne siden viser opplysninger om Knut Harg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Harg
NSD id-nummer: 131364
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Styret for Høgskolen i Telemark 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2005 Styret for Høgskolen i Telemark 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2006 Styret for Høgskolen i Telemark 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2007 Styret for Høgskolen i Telemark 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2008 Styret for Høgskolen i Telemark 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2009 Styret for Høgskolen i Telemark 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2010 Styret for Høgskolen i Telemark 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2011 Styret for Høgskolen i Telemark 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2012 Styret for Høgskolen i Telemark 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2013 Styret for Høgskolen i Telemark 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2014 Styret for Høgskolen i Telemark 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015
2015 Styret for Høgskolen i Telemark 0 direktør 01.01.1994 31.12.2015