FORVALTNINGSDATABASEN

Berit Emberland

Denne siden viser opplysninger om Berit Emberland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Emberland
NSD id-nummer: 13208
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1970
1984 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1970
1985 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1970
1986 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970