FORVALTNINGSDATABASEN

Magnhild Synnevåg

Denne siden viser opplysninger om Magnhild Synnevåg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magnhild Synnevåg
NSD id-nummer: 1322
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1970 1970
1980 Eksamensråd for sykepleierutdannelsen Andre oppgaver Leder Av departement 301 Rektor 1970 1970
1981 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Student 1970 1970